ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Ιδιαίτερα Μαθήματα

Αν ενδιαφέρεστε για ιδιαίτερα μαθήματα φυσικής για το παιδί σας, στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμους εκπαιδευτικούς συνδέσμους για τον μαθητή, την τρεχουσα ύλη φυσικής του γυμνασίου και του λυκείου καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των φροντιστηρίων και των ιδιαιτέρων μαθημάτων. Το μόνο που έχετε να κάνετε ειναι να κλικάρετε τους παρακάτω συνδέσμους:

ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ vs ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Όσον αφορά τη διδασκαλία των μαθημάτων από τον καθηγητή φυσικής Γιάννη Μαυρομματάκη:

B’ και Γ’ Γυμνασίου: Στις τάξεις αυτές έρχεται για πρώτη φορά ο μαθητής σε ουσιαστική επαφή με θεμελιώδεις έννοιες της φυσικής. Τα μαθηματικά εφαρμόζονται στη φυσική και ο μαθητής πρέπει να κατανοήσει τη σχέση των φυσικών μεγεθών και τη μεταξύ τους σύνδεση μέσω μαθηματικών τύπων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε έννοιες και μεγέθη, που θα ξανασυναντήσει στο Λύκειο. Στις τάξεις αυτές ξεκινάμε να καλλιεργούμε τον θετικό τρόπο σκέψης στον μαθητή. Είναι σημαντικό τα παιδιά να μην πάρουν με κακό μάτι και φόβο, το μάθημα της φυσικής.

Α’ Λυκείου: Ίσως η πιο σημαντική τάξη του λυκείου. Στην τάξη αυτή ο μαθητής έρχεται αντιμέτωπος για πρώτη φορά με σύνθετα και συνδυαστικά προβλήματα. Όλη η ύλη που θα διδαχθεί είναι απαραίτητη για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Σημαντικά θεωρήματα, αρχές και έννοιες όπως το Θεώρημα Μεταβολής Κινητικής Ενέργειας (Θ.Μ.Κ.Ε), η Αρχή Διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Ε) και η Κινηματική, η άντληση πληροφοριών από γραφικές παραστάσεις, η ανάλυση δυνάμεων και η εφαρμογή του δεύτερου νόμου του Νεύτωνα σε άξονες, πρέπει να κατέχονται απόλυτα από το μαθητή. Τυχόν αδυναμίες του μαθητή στην τάξη αυτή, θα αποτελέσουν τροχοπέδη για την επίτευξη του στόχου του.

Β’ Λυκείου: Ο μαθητής διδάσκεται 2 μαθήματα φυσικής. Τη φυσική προσανατολισμού θετικών σπουδών και τη φυσική γενικής παιδείας. Το πρώτο μισό του βιβλίου προσανατολισμού κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για τις πανελλήνιες μιας και η οριζόντια βολή, η κυκλική κίνηση και η ορμή που διδάσκεται ο μαθητής, περιέχουν βασικές έννοιες για τη φυσική της Γ’ Λυκείου. Οσον αφορά τη Φυσική γενικής παιδείας, μετά την ενσωμάτωση στην ύλη της Γ’ Λυκείου του Ηλεκτρομαγνητισμού, το κεφάλαιο του συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος χρίζει ιδιαίτερης προσοχής. Σχετικά με τα υπόλοιπα κεφάλαια της φυσικής προσανατολισμού και γενικής παιδείας, η ύλη που περιέχουν, δεν αποτελεί προαπαιτούμενη γνώση για τις πανελλήνιες εξετάσεις στη φυσική. Αυτό δε σημαίνει βέβαια πως ο μαθητής δε θα βγει κερδισμένος, αν παρακολουθήσει τα κομμάτια αυτά της ύλης. Η αντιμετώπιση προβλημάτων σε έννοιες της φυσικής που δεν είναι εξοικειωμένος, θα ενισχύσουν τον θετικό τρόπο σκέψης και την γενικότερη αντίληψή του όσον αφορά το συγκεκριμένο μάθημα.

Γ’ Λυκείου: Μεγάλος παράγοντας επιτυχίας στις πανελλήνιες εξετάσεις, είναι η έγκαιρη εκκίνηση της προετοιμασίας του υποψηφίου. Είτε από τη μέση της Β’ τάξης του Λυκείου (προτιμότερο), είτε από τον Ιούνιο, πριν την έναρξη της Γ Λυκείου (καλοκαιρινή προετοιμασία). Ο επιπλέον χρόνος που εξασφαλίζεται, μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντικός. Κατ’ αρχάς ο μαθητής δεν αισθάνεται την πίεση του χρόνου τόσο έντονα. Οι επαναλήψεις ξεκινούν αρκετά νωρίς και τέλος, οποιοδήποτε πρόβλημα και αν παρουσιαστεί στην περίοδο προετοιμασίας του μαθητή, υπάρχει το περιθώριο να αντιμετωπιστεί. Ο Γιάννης Μαυρομματάκης δίνει ιδιαίτερο βάρος στη βαθύτατη κατανόηση της θεωρίας και των μεθοδολογιών των ασκήσεων. Όλα τα παραπάνω και σε συνδυασμό με τις άριστες σημειώσεις (απόρροια πολλών ετών διδασκαλίας) και τα συχνά διαγωνίσματα μπορούν να εγγυηθούν μια άριστη προετοιμασία για τον υποψήφιο.