ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διδακτέα ύλη

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε την διδακτέα και εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Φυσικής Γυμνασίου και του Λυκείου της τρέχουσας σχολικής χρονιάς 2019-20, καθώς και οδηγίες για την διδασκαλία τους, όπως ορίστηκαν απο το Υπουργείο Παιδείας έπειτα απο εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κλικάρετε το μάθημα που σας ενδιαφέρει στον παρακάτω πίνακα, και αυτόματα θα δείτε την ισχύουσα ύλη για αυτό.

Διδακτέα ύλη του μαθήματος της Φυσικής, Λυκείου και Γυμνασίου κατα το σχολικό έτος 2020-21
Λύκειο
Γυμνάσιο
ΦΥΣΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Γ΄ Τάξη Ημερησίου + Εσπερινού Γυμνασίου
 
 

ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η εξεταστέα ύλη για το εν λόγω μάθημα, σύμφωνα με την Πράξη 43/3-9-2020 του Δ.Σ. του ΙΕΠ, προτάθηκε να έχει ως εξής:

ΒΙΒΛΙΟ: Φυσική  Γενικής Παιδείας Α’ Τάξης Γενικού Λυκείου, της συγγραφικής ομάδας: Ι. Α. Βλάχου, Ι. Γ. Γραμματικάκη, Β. Α. Καραπαναγιώτη, Π. Β. Κόκκοτα, Π. ΕΜ. Περιστερόπουλου, Γ. Β. Τιμοθέου, ΙΤΥΕ- ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ

1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

1.1.5. Η έννοια της ταχύτητας στη ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

1.1.6. Η έννοια της μέσης ταχύτητας

1.1.7 Η έννοια της στιγμιαίας ταχύτητας

1.1.8 Η έννοια της επιτάχυνσης στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

1.1.9. Οι εξισώσεις προσδιορισμού της ταχύτητας και της θέσης ενός κινητού στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

1.2.1 Η έννοια της δύναμης

1.2.2 Σύνθεση συγγραμμικών δυνάμεων

1.2.3 Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα

1.2.4 Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα ή Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής

1.2.5 Η έννοια του Βάρους

1.2.6 Η έννοια της μάζας

1.2.7 Η ελεύθερη πτώση των σωμάτων

1.3 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1.3.1 Τρίτος νόμος του Νεύτωνα.

Νόμος Δράσης – Αντίδρασης

13.2 Δυνάμεις από επαφή και απόσταση

1.3.3 Σύνθεση δυνάμεων στο επίπεδο

1.3.4 Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες

1.3.5 Σύνθεση πολλών ομοεπιπέδων δυνάμεων

1.3.6 Ισορροπία ομοεπιπέδων δυνάμεων

1.3.7 Ο νόμος της τριβής

1.3.9 Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα σε διανυσματική και σε αλγεβρική μορφή

2.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2.1.1 Η έννοια του έργου

Να μη διδαχθεί το τμήμα iii) της υποενότητας, σελ. 165, δηλαδή το έργο δύναμης μεταβλητού μέτρου.

2.1.2 Έργο βάρους και μεταβολή της κινητικής ενέργειας

2.1.3 Η δυναμική ενέργεια. Να διδαχθεί από την αρχή έως τη σχέση (2.1.8), σελ. 169-171

2.1.4 Η μηχανική ενέργεια

Να διδαχθεί από την αρχή έως και τα έντονα γράμματα «Αν ένα σώμα κινείται μόνο με την επίδραση του βάρους του η μηχανική του ενέργεια παραμένει συνεχώς σταθερή» (στην αρχή της σελίδας 174).

Περιεχόμενο – Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός

Σε όλες τις διδακτικές ενότητες από το βιβλίο των Βλάχου Ι. κ.ά., που προτείνονται παρακάτω, το πλήθος των ερωτήσεων, ασκήσεων και προβλημάτων του βιβλίου θα πρέπει να εναρμονίζεται με τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση των παραδειγμάτων, των ενθέτων και των δραστηριοτήτων. Η ύλη διδάσκεται από τα εγχειρίδια:

α. Βιβλίο μαθητή: Φυσική   Γενικής Παιδείας Α’ Τάξης Γενικού Λυκείου, της συγγραφικής ομάδας: Ι. Α. Βλάχου, Ι. Γ. Γραμματικάκη, Β. Α. Καραπαναγιώτη, Π. Β. Κόκκοτα, Π. ΕΜ. Περιστερόπουλου, Γ. Β. Τιμοθέου, ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

β. Τετράδιο Εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής, Γενικής Παιδείας Α’ Τάξης Ενιαίου Λυκείου, της συγγραφικής ομάδας: Ι. Α. Βλάχου, Ι. Γ. Γραμματικάκη, Β. Α. , Καραπαναγιώτη, Π. Β. Κόκκοτα, Π. ΕΜ. Περιστερόπουλου, Γ. Β. Τιμοθέου,

γ. Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής Γενικής Παιδείας, Α’ Τάξης Ενιαίου Λυκείου, της συγγραφικής ομάδας: Ι. Α. Βλάχου, Ι. Γ. Γραμματικάκη, Β. Α. , Καραπαναγιώτη, Π. Β. Κόκκοτα, Π. ΕΜ. Περιστερόπουλου, Γ. Β. Τιμοθέου,

δ. Λύσεις Ασκήσεων Α’ Γενικού Λυκείου, της συγγραφικής ομάδας: Ι. Α. Βλάχου, Ι. Γ. Γραμματικάκη, Β. Α. Καραπαναγιώτη, Π. Β. Κόκκοτα, Π. ΕΜ. Περιστερόπουλου, Γ. Β. Τιμοθέου, ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Επιπλέον, προτείνεται η αξιοποίηση των οδηγών για τους εκπαιδευτικούς:

α. Φυσική Γενικής Παιδείας Α’ Τάξης Ενιαίου Λυκείου, Βιβλίο Καθηγητή, της συγγραφικής ομάδας Ι. Α. Βλάχου,  Ι.  Γ.  Γραμματικάκη,  Β.  Α.  ,  Καραπαναγιώτη,  Π.  Β.  Κόκκοτα,  Π.  ΕΜ.  Περιστερόπουλου,  Γ.  Β. Τιμοθέου,

β. Οδηγός Εκπαιδευτικού για τη Φυσική της Α’ Λυκείου Γενικής Παιδείας, της συγγραφικής ομάδας: Α. Δρόλαπα, Μ. Μεταξά, Χ. Παπανικολάου, Λ. Παπατσίμπα, Α. Πάτση, Μ. Χούπη, ΙΕΠ, 2015

γ. Ψηφιακό υλικό που σχετίζεται με την ιστορία των φυσικών επιστημών – τεχνολογίας, διαδραστικών παρουσιάσεων   των ενοτήτων της διδακτέας ύλης, βίντεο, σεναρίων διδασκαλίας, υποδείξεις για διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων και προσομοιώσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

         Φωτόδενδρο: Φυσική προσομοιώσεις πειραμάτων: http://photodentro.edu.gr/

         Ψηφιακά διδακτικά σεμινάρια ΙΕΠ: http://aesop.iep.edu.gr/

         Βιβιοθήκη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, ΕΑΙΤΥ, http://ifigeneia.cti.gr/repository/

         ΕΚΦΕ Καστοριάς: http://ekfe.kas.sch.gr/,

         ΕΚΦΕ Καρδίτσας: http://ekfe.kar.sch.gr/,

         ΕΚΦΕ Λακωνίας: http://ekfe.lak.sch.gr/,

         ΕΚΦΕ Κω: http://ekfe-ko.dod.sch.gr/,

         1ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου : http://1ekfe.ira.sch.gr/

         Προσομοιώσεις Phet : https://phet.colorado.edu/el/simulations/

Διδακτική ενότητα Συνιστώμενες Διδακτικές  Πρακτικές/Παρατηρήσεις Ενδεικτικές

Ώρες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

2

Απαραίτητες εισαγωγικές γνώσεις

Β. Μονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη

Γ. Το διεθνές σύστημα Μονάδων S. I.

Δ. Διαστάσεις

Η. Η μεταβολή και ο ρυθμός μεταβολής

Δεδομένου ότι τα Β και Γ είναι γνωστά από το Γυμνάσιο, να δοθεί έμφαση μόνο στα

μεγέθη/μονάδες που θα χρησιμοποιηθούν άμεσα και στα συνήθως πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια των μονάδων των μεγεθών.

Μέσω παραδειγμάτων να γίνει κατανοητή η διάκριση μεταξύ μονόμετρων και διανυσματικών μεγεθών (διανυσματική ισότητα, ισότητα μέτρων). Επιπλέον να δοθεί μέσω παραδειγμάτων ο ρυθμός μεταβολής των φυσικών μεγεθών.

Γνωριμία με το εργαστήριο

Μετρήσεις,

επεξεργασία δεδομένων Από το τετράδιο των εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής:

Μέτρηση  Μήκους,  Χρόνου,  Μάζας και Δύναμης

Από το βιβλίο Μαθητή:

Θ. Γραφικές παραστάσεις (σελ. 30-

31)

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να εμπλακούν στο εργαστήριο με μετρήσεις με όργανα διαφορετικής

ακρίβειας

Από τον εργαστηριακό οδηγό:

8. Αβεβαιότητα (σφάλμα) μέτρησης (σελ. 31-33)

9. Σημαντικά ψηφία στρογγυλοποίηση (σελ. 33-35)

10. Γραφικές παραστάσεις με όλα τα παραδείγματα(σελ. 35-40). Έτσι οι μαθητές και οι μαθήτριες θα  ασκηθούν  στην  κατασκευή  των  διαγραμμάτων,  τον  υπολογισμό  της  μέσης  τιμής  και  της κλίσης) με βάση τα πειραματικά δεδομένα.

Προτείνεται να αξιοποιηθεί η δραστηριότητα του ΕΚΦΕ Σερρών:

http://ekfe.ser.sch.gr/site/index.php/about/2014-07-03-05-31-46

Επιπλέον, μπορούν να παρουσιαστούν και βιντεοσκοπημένα πειράματα από ΕΚΦΕ (π.χ. http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-52/videoskopimena-peiramata/fysiki). Προτείνεται να δοθεί ατομική εργασία στο σπίτι στην οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες θα επεξεργαστούν δεδομένα πειράματος (μέση τιμή, κατασκευή διαγράμματος, υπολογισμός κλίσης). Ενδεικτικά θα μπορούσε να δοθεί στους μαθητές και τις μαθήτριες για επεξεργασία πίνακας πειραματικών τιμών θέσης – χρόνου.

2

ΜΗΧΑΝΙΚΗ    
1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

1.1.1 Ύλη και κίνηση

1.1.2  Ο  προσδιορισμός  της  θέσης ενός σωματίου

1.1.3  Οι  έννοιες  της  χρονικής στιγμής, του συμβάντος και της χρονικής διάρκειας

1.1.4 Η μετατόπιση σωματίου πάνω σε άξονα

[Σύντομη αναφορά στις παραγράφους  ως επανάληψη

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4]

Σύστημα αναφοράς, σχετική κίνηση, ορισμός τροχιάς

Προσδιορισμός της θέσης ενός σωματίου σε ευθεία γραμμή και στο επίπεδο. Χρονική στιγμή, Συμβάν

Χρονικό διάστημα Θέση και μετατόπιση http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=559&Itemid=37

Διαφορές μεταξύ μετατόπισης και διαστήματος

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7773

Προτεινόμενες ερωτήσεις σελ. 63: 1-6, 10

11

1.1.5. Η έννοια της ταχύτητας στη

ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

Διανυσματικά χαρακτηριστικά της ταχύτητας

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1580

Εξίσωση κίνησης ενός κινητού

Κλίση της ευθείας στο διάγραμμα θέσης με το χρόνο Γραφική παράσταση της ταχύτητας με το χρόνο και η κλίση Εφαρμογή βιβλίου

Κίνηση δύο αυτοκινήτων

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=548&Itemid=37

Προτεινόμενες ερωτήσεις σελ. 63: 7,8,9, 18

Προτεινόμενες ασκήσεις σελ. 70-71: 1, 2, 3, 4, 5

1.1.6. Η έννοια της μέσης ταχύτητας Μέση ταχύτητα του κινητού για ορισμένη μετατόπιση

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=560&Itemid=37

1.1.7 Η έννοια της στιγμιαίας

ταχύτητας

Ποιοτική περιγραφή της στιγμιαίας ταχύτητας
1.1.8 Η έννοια της επιτάχυνσης στην

ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

Η επιτάχυνση στην καθημερινότητα, διανυσματικά χαρακτηριστικά της επιτάχυνσης, θετική και

αρνητική επιτάχυνση

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=448&Itemid=37

1.1.9. Οι εξισώσεις προσδιορισμού Ομαλά επιταχυνόμενη και ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.
της ταχύτητας και της θέσης ενός

κινητού στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

Να μη δοθεί έμφαση στην απόδειξη της εξίσωσης κίνησης στην ευθύγραμμη ομαλά

επιταχυνόμενη κίνηση (1.1.10).

Η εξίσωση της ταχύτητας και η εξίσωση κίνησης στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση Διαγράμματα θέσης – χρόνου http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=546&Itemid=37

Περιλαμβάνεται από το Βιβλίο μαθητή: Εφαρμογή 1, Εφαρμογή 2 http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7731

Προτεινόμενες ερωτήσεις σελ. 63-68: 11,14, 20, 21,24, 29, 35,37, 38

Προτεινόμενες ασκήσεις σελ. 70-71: 7, 8, 14, 15, 16, 17

 
Εργαστηριακή άσκηση:

Εργαστηριακός Οδηγός Φυσικής Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης  σελ. 44 –

48

Να πραγματοποιηθεί η άσκηση του Τετραδίου Εργαστηριακών Ασκήσεων ή οποιαδήποτε

παραλλαγή της θεωρεί κατάλληλη ο/η εκπαιδευτικός (π.χ. πρόταση οικείου ΕΚΦΕ, όπως

http://ekfealexandroupolis.blogspot.com/2016/11/1-21-09-2016-1-2-ticker-timer-3-1-4-5-6.html)

1

1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ    

1.2.1 Η έννοια της δύναμης

Δυνάμεις σε μια διάσταση

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/forces-1d/latest/forces-1d.html?simulation=forces-

1d&locale=el

8

1.2.2 Σύνθεση συγγραμμικών

δυνάμεων

Πρόσθεση διανυσμάτων:

https://phet.colorado.edu/el/simulation/vector-addition

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=568&Itemid=37

Συνισταμένη δύο δυνάμεων

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=580&Itemid=32&catid=21

Νόμος του Hooke https://phet.colorado.edu/el/simulation/hookes-law Ελατήρια

https://phet.colorado.edu/el/simulation/masses-and-springs

1.2.3 Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα Αδράνεια των σωμάτων
https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=569&Itemid=37    
1.2.4 Ο δεύτερος νόμος του

Νεύτωνα ή Θεμελιώδης νόμος της

Μηχανικής

1ος και 2ος Νόμος του Νεύτωνα:

http://aesop.iep.edu.gr/node/18345

1.2.5 Η έννοια του Βάρους Προσγείωση στη Σελήνη

https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/lunar-lander

1.2.6 Η έννοια της μάζας Αδρανειακή και Βαρυτική μάζα

10

1.2.7 Η ελεύθερη πτώση των σωμάτων

Ελεύθερη πτώση με φωτογράφιση:

http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/832

Ελεύθερη πτώση – κατακόρυφη βολή:

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=561&Itemid=32&catid=21

Προτεινόμενες ερωτήσεις σελ. 101-105: 5, 6, 7, 8, 9, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24,

25,26, 27, 28, 29, 30 , 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Προτεινόμενες ασκήσεις σελ. 107-108: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,,13,14,15,16

1.3 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  
1.3.1 Τρίτος νόμος του Νεύτωνα.

Νόμος Δράσης – Αντίδρασης

1.3.2 δυνάμεις από επαφή και απόσταση

3ος νόμος του Νεύτωνα:

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=466&Itemid=60&catid=65

1.3.3 Σύνθεση δυνάμεων στο

επίπεδο

Συνισταμένη δυνάμεων στο επίπεδο

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=580&Itemid=32&catid=21

Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=579&Itemid=32&catid=21

Να μη διδαχθούν ασκήσεις με τροχαλίες

1.3.4 Ανάλυση δύναμης σε

συνιστώσες

1.3.5 Σύνθεση πολλών ομοεπιπέδων

δυνάμεων

1.3.6 Ισορροπία ομοεπιπέδων

δυνάμεων και παράδειγμα

  Δυνάμεις και κίνηση

1.3.7 Ο νόμος της τριβής

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/motion-series/latest/motion-

series.html?simulation=forces-and-motion&locale=el Τριβή https://phet.colorado.edu/el/simulation/friction

 

1.3.9 Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα σε διανυσματική και σε αλγεβρική μορφή και παράδειγμα

Κίνηση σώματος σε οριζόντιο επίπεδο

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=558&Itemid=32&catid=21

Κίνηση σώματος σε κεκλιμένο επίπεδο

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=557&Itemid=32&catid=21

Προτεινόμενες ερωτήσεις σελ. 151-156: 1, 2, 5, 8, 9, 15, 29, 30, 38, 43, 44, 45, 46, 47,50

Προτεινόμενες ασκήσεις σελ. 157-159: 1,2,3,8,9, 10, 11, 12, 22,23

2.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

8

2.1.1 Η έννοια του έργου

Να μη διδαχθεί το τμήμα iii) της υποενότητας, σελ. 165, δηλαδή το έργο δύναμης μεταβλητού μέτρου.

Έργο σταθερής δύναμης:

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=574&Itemid=32&catid=21

2.1.2 Έργο βάρους και μεταβολή της

κινητικής ενέργειας

Να μη δοθεί έμφαση στην απόδειξη του Θεωρήματος Μεταβολής Κινητικής Ενέργειας (Θ.Μ.Κ.Ε.),

αλλά στις εφαρμογές του.

2.1.3 Η δυναμική ενέργεια

Να διδαχθεί από την αρχή έως τη σχέση (2.1.8), σελ. 169-171

Κινητική και δυναμική ενέργεια

https://phet.colorado.edu/el/simulation/energy-skate-park-basics

2.1.4 Η μηχανική ενέργεια

Να διδαχθεί από την αρχή έως και τα έντονα γράμματα «Αν ένα σώμα κινείται μόνο με την επίδραση του βάρους του η  μηχανική του ενέργεια παραμένει συνεχώς σταθερή» (στην αρχή της σελίδας

174)

Κινητική ενέργεια Θ.Μ.Κ.Ε.

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=575&Itemid=32&catid=21

Βαρυτική δυναμική ενέργεια

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=577&Itemid=32&catid=21

Διατήρηση της ενέργειας κατά την ελεύθερη πτώση:

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=581&Itemid=32&catid=21

Θα πρέπει να αποφεύγεται η ενασχόληση με μεγάλο αριθμό ασκήσεων/προβλημάτων ή με προβλήματα υψηλού βαθμού δυσκολίας.

Να μη διδαχθούν ασκήσεις με τροχαλία.

  Προτεινόμενες ερωτήσεις σελ. 189-192: 1, 3, 14, 17, 22, 26, 27

Προτεινόμενες ασκήσεις σελ. 193-195: 3, 6, 7Α, 9, 10Α, 12Α

 

Εργαστηριακή άσκηση:

Εργαστηριακός οδηγός , σελ. 80 –

82.  Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος.

Τετράδιο Εργαστηριακών Ασκήσεων: Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής

ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος.

Πλήρης παρουσίαση και υλοποίηση από το ΕΚΦΕ Σερρών:

http://ekfe.ser.sch.gr/site/index.php/about/2014-07-03-05-31-46

Φύλλο εργασίας στο ΕΚΦΕ Χαλανδρίου:

http://ekfe-chalandr.att.sch.gr/VirtualLabWorkSheets/VirtualLabWorkSheets_Physics.html

2

     
     
     
   
   
   
   
     

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ + Β’ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θα διδαχθεί το βιβλίο Φυσική Β’ Γενικού Λυκείου, της συγγραφικής ομάδας: Αλεξάκης Ν., Αμπατζής Στ., Γκουγκούσης Γ., Κουντούρης Β.,Μοσχοβίτης Ν., Οβαδίας Σ., Πετρόχειλος Κλ., Σαμπράκος Μ., Ψαλίδας Α., Γεωργάκος Π., Σκαλωμένος Αθ., Σφαρνάς Ν., Χριστακόπουλος Ι., ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/2580/22-0219-02_Fysiki_B-Lykeiou-GP_Vivlio-Mathiti/

Λύσεις ασκήσεων: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/2582/22-0220-02_Fysiki_B-Lykeiou-GP_Lyseis-Askiseon/

Εργαστηριακός Οδηγός: https://panekfe.gr/ekfe/lab/guides

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο – Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)

α) Για όλες τις διδακτικές ενότητες που προτείνονται παρακάτω, το πλήθος των ερωτήσεων, ασκήσεων και προβλημάτων του βιβλίου θα πρέπει να εναρμονίζεται με το διαθέσιμο διδακτικό χρόνο. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση των παραδειγμάτων, των ενθέτων και των δραστηριοτήτων.

Β) Χρήσιμο διδακτικό υλικό για όλες τις ενότητες υπάρχει στον οδηγό για τη Φυσική Α’, Β΄, Γ’ ΓΕΛ, που

εκπονήθηκε το 2015 από το ΙΕΠ: http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1752.

9

Διδακτική ενότητα Συνιστώμενες Διδακτικές Πρακτικές / Παρατηρήσεις Ενδεικτικές

Ώρες

1 – ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ    
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ    
Εισαγωγικό ένθετο (1) Να οριστεί αξιωματικά η δυναμική ενέργεια, όπως αναφέρεται στην υποενότητα 1.4, αφού η 1.3  
Δομή της ύλης – Το είναι εκτός ύλης.  
ηλεκτρόνιο (2) Να μη διδαχθούν ερωτήσεις και προβλήματα που αναφέρονται σε:  
Τρόποι ηλέκτρισης ι) 3 ή περισσότερα ηλεκτρικά φορτία που δεν είναι συνευθειακά, ιι) κίνηση φορτίων,  
Αγωγοί Μονωτές – ιιι) ισορροπία φορτίων με δυνάμεις στο επίπεδο.  
Ηλεκτρικό Κύκλωμα Προτείνονται οι παρακάτω προσομοιώσεις:  
Συμβολισμοί σε Μπαλόνια και στατικός ηλεκτρισμός  
ηλεκτρικό κύκλωμα https://phet.colorado.edu/el/simulation/balloons-and-static-electricity 9
Μαγνήτες Νόμος του Coulomb  

1.1 Ο Νόμος του Coulomb

1.2 Ηλεκτρικό πεδίο

1.4 Δυναμικό – διαφορά δυναμικού

2 – ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

2.1 Ηλεκτρικές πηγές

https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_el.html

Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/efield Ηλεκτρικά φορτία και πεδία

https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-fields/latest/charges-and-fields_el.html Βίντεο δημιουργίας κεραυνού, διαφορά δυναμικού http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/225

Επιλογή από τις Ερωτήσεις – Δραστηριότητες: 1 – 41.

Επιλογή από τα προβλήματα 1-16.

Δραστηριότητα:

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να πειραματιστούν στο φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής με

πηνίο και μαγνήτη και να επιδειχθεί η γεννήτρια του εργαστηρίου ή/και να αξιοποιηθούν οι                                       1

προσομοιώσεις:

Εργαστήριο ηλεκτρομαγνητισμού Fraday: https://phet.colorado.edu/el/simulation/faraday Γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος:

https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/generator

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6179?locale=el

Τάση μπαταρίας

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/battery-voltage/latest/battery-voltage.html?simulation=battery-voltage&locale=el

2.2 Ηλεκτρικό ρεύμα

Να μη διδαχθεί το

«Αναλυτική περιγραφή του ηλεκτρικού ρεύματος στους μεταλλικούς αγωγούς»

Δραστηριότητα:

Κατά τη διδασκαλία των μαγνητικών αποτελεσμάτων του ηλεκτρικού ρεύματος οι μαθητές και οι μαθήτριες να εμπλακούν σε πειράματα εκτροπής μαγνητικής βελόνας λόγω ηλεκτρικού ρεύματος και να κατασκευάσουν ηλεκτρομαγνήτη.

Ηλεκτρικό ρεύμα και μαγνητικό πεδίο:

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-8575

Ηλεκτρικό ρεύμα σε μεταλλικό αγωγό

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10808

2

2.3 Κανόνες του Kirchhoff

Nα μη διδαχθεί o 2ος κανόνας του Kirchhoff, αλλά οι μαθητές να

διαπιστώσουν πειραματικά ότι

VΑΓ = VΑΒ+ VΒΓ

προκειμένου να το χρησιμοποιούν ως γνώση σε συνδεσμολογίες αντιστατών.

Δραστηριότητες:

(1) Να γίνει εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών με τη χρήση των πολύμετρων (χρήση ως αμπερόμετρα και ως βολτόμετρα)

(2) Nα γίνει πειραματική επαλήθευση των κανόνων, όπως περιγράφονται στο βιβλίο (εικόνα 2.3-15

και 2.3-19)

2

2.4 Αντίσταση – Αντιστάτης

Να μη διδαχθούν οι «Τύποι αντιστατών (αντιστάσεων)» και ο «Χρωματικός κώδικας»

Κύκλωμα μπαταρίας αντιστάτη

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/battery-resistor-circuit/latest/battery-resistor- circuit.html?simulation=battery-resistor-circuit&locale=el

Νόμος του Ωμ

https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_el.html

9

2.5 Συνδεσμολογία αντιστατών (αντιστάσεων)

2.7 Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος

2.8 Ηλεκτρεγερτική δύναμη

(ΗΕΔ) πηγής

2.9 Νόμος του Οhm για κλειστό κύκλωμα

Εργαστηριακή άσκηση:

Ενεργειακή μελέτη των

Να μη γίνουν παραδείγματα / ασκήσεις με κυκλώματα που περιέχουν παραπάνω από τρεις αντιστάτες

Εργαλειοθήκη κυκλωμάτων:

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit- dc_el.html

Αντίσταση σε καλώδιο

https://phet.colorado.edu/sims/html/resistance-in-a-wire/latest/resistance-in-a-wire_el.html

Νόμος του Joule http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/1698

Κύκλωμα μπαταρίας αντιστάτη

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/battery-resistor-circuit/latest/battery-resistor- circuit.html?simulation=battery-resistor-circuit&locale=el

Επιλογή ερωτήσεων: 16, 19, 24, 25, 35, 38

Επιλογή από Προβλήματα: 10, 1112, 22, 33,34

Να πραγματοποιηθεί η άσκηση του εργαστηριακού οδηγού ή οποιαδήποτε παραλλαγή της θεωρεί κατάλληλη ο/η εκπαιδευτικός (π.χ. πρόταση οικείου ΕΚΦΕ).

στοιχείων απλού ηλεκτρικού Εργαστηριακός οδηγός, Ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος με πηγή,                            1

κυκλώματος με πηγή και ωμικό καταναλωτή (εκτός του κινητήρα) Εργαστηριακή άσκηση:

Μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής και ωμικού καταναλωτή (εκτός της κρυσταλλοδιόδου)

ωμικό καταναλωτή, σελ. 13. https://panekfe.gr/ekfe/lab/guides

Να πραγματοποιηθεί η άσκηση του εργαστηριακού οδηγού ή οποιαδήποτε παραλλαγή της θεωρεί κατάλληλη ο/η εκπαιδευτικός.

Βίντεο πειραμάτων από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας, για σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά και παράλληλα, αλλά και βίντεο με διακοπή και βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα: http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-52/videoskopimena- peiramata/fysiki

Επιπρόσθετα,  να  πραγματοποιηθεί  εργαστηριακή  δραστηριότητα  με  την  οποία  οι                 2

μαθητές θα κατασκευάσουν κατάλληλο ηλεκτρικό κύκλωμα για να διαπιστώσουν τη διαφορά λαμπτήρα πυράκτωσης και LED (ο λαμπτήρας πυράκτωσης άγει ανεξαρτήτως πολικότητας σύνδεσης σε αντίθεση με τη LED)

https://phet.colorado.edu/el/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab Εργασία: Προτείνεται μετά την ολοκλήρωση της ύλης (αφού διδαχθεί και το 4ο κεφάλαιο) να δοθεί εργασία για την λειτουργία των LED.

3. ΦΩΣ    
Εισαγωγικό ένθετο και οι

υποενότητες: Ταλάντωση Κύμα

Ηλεκτρομαγνητικά κύματα

3.1 Η φύση του φωτός

3.3 Μήκος κύματος και συχνότητα του φωτός κατά τη διάδοση του

3.4 Ανάλυση λευκού φωτός και χρώματα

Φως ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα, βίντεο:

http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/413

Προτείνονται οι προσομοιώσεις: Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10806

Ταλάντωση

https://phet.colorado.edu/sims/html/masses-and-springs-basics/latest/masses-and- springs-basics_el.html

Κύματα

https://phet.colorado.edu/sims/html/waves-intro/latest/waves-intro_el.html

Διάθλαση του φωτός

https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_el.html

Μόρια και φως

https://phet.colorado.edu/sims/html/molecules-and-light/latest/molecules-and- light_el.html

φωτοηλεκτρικό φαινόμενο https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/photoelectric/latest/photoelectric.html?simulation=photoelectric&locale=el

Βίντεο για την ανάλυση του φωτός και το ουράνιο τόξο

http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/412

Ανάλυση του φωτός με γυάλινο πρίσμα:

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=3

2&catid=17

Ανάλυση του φωτός:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1613

Να πραγματοποιηθούν στη τάξη ή στο εργαστήριο απλά πειράματα επίδειξης στα φαινόμενα της ανάκλασης και της διάθλασης. Επισημαίνεται ότι η ανάκλαση και η διάθλαση προσφέρονται για πειράματα τα οποία κινούν το ενδιαφέρον των μαθητών και μαθητριών.

8

  1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
         
4.1 Ενέργεια του

Ηλεκτρονίου στο άτομο του

Υδρογόνου

Στο «πρότυπο του Bohr για το υδρογόνο» στο (β.) να διδαχθεί μόνο ότι «Το ηλεκτρόνιο μπορεί να κινείται μόνο σε ορισμένες τροχιές, οι οποίες ονομάζονται επιτρεπόμενες τροχιές».

Επιστήμονες και ατομική θεωρία:

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2585

Να μη γίνουν παραδείγματα και γενικότερα ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήματα με υποθετικά και υδρογονοειδή άτομα.

Προτείνεται η αξιοποίηση της προσομοίωσης: https://phet.colorado.edu/el/simulation/hydrogen-atom Πρότυπο του Rutherford

https://phet.colorado.edu/sims/html/rutherford-scattering/latest/rutherford-scattering_el.html

9

Να μη διδαχθεί η υποενότητα «Ολική ενέργεια ηλεκτρονίου».
4.2 Διακριτές ενεργειακές Ατομικό πρότυπο του Bohr, τροχιακά:

http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/6383

Δομή του ατόμου

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-10396

στάθμες
4.3 Μηχανισμός      
παραγωγής και      
απορρόφησης Φωτονίων      
4.4 Ακτίνες Χ Φώτα Νέον και άλλλοι λαμπτύρες

https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/discharge-lamps

 
Να μη διδαχθεί το τμήμα       Ακτίνες Λέιζερ:    
«Φάσμα των ακτίνων Χ»         http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3783

(γραμμικό φάσμα – συνεχές φάσμα και το μικρότερο μήκος κύματος).

   

Εργαστηριακή άσκηση:

Παρατήρηση συνεχών- γραμμικών φασμάτων

     
   
   
   
     

 

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Β’ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

Θα διδαχθεί το βιβλίο Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β’ Γενικού Λυκείου, της συγγραφικής ομάδας: Βλάχος Ι, Γραμματικάκης Ι., Καραπαναγιώτης Β., Κόκκοτας Π., Περιστερόπουλος Π., Τιμοθέου Γ., Ιωάννου Α., Ντάνος Γ., Πήττας Α., Ράπτης Στ., ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/2588/22-0223-02_Fysiki_B- Lykeiou-ThSp_Vivlio-Mathiti/

Λύσεις ασκήσεων: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/2590/22-0224-02_Fysiki_B-Lykeiou-ThSp_Lyseis-Askiseon/

Εργαστηριακός Οδηγός: https://panekfe.gr/ekfe/lab/guides

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο – Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός) α) Για όλες τις διδακτικές ενότητες που προτείνονται παρακάτω, το πλήθος των ερωτήσεων, ασκήσεων και προβλημάτων του βιβλίου θα πρέπει να εναρμονίζεται με το διαθέσιμο διδακτικό χρόνο. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση των παραδειγμάτων, των ενθέτων και των δραστηριοτήτων.

Β) Χρήσιμο διδακτικό υλικό για όλες τις ενότητες υπάρχει στον οδηγό για τη Φυσική Α, Β, Γ ΓΕΛ, που εκπονήθηκε το 2015 από το ΙΕΠ:

http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1752

17

Διδακτική ενότητα                                        Συνιστώμενες Διδακτικές Πρακτικές /

Παρατηρήσεις

Ενδεικτικές

Ώρες

1 – ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

1.1        Οριζόντια βολή

1.2        Ομαλή κυκλική κίνηση

1.3        Κεντρομόλος δύναμη

Προτείνεται  η  επανάληψη  της  συνθήκης  ισορροπίας  των  δυνάμεων,  του  2ου

Νόμου του Νεύτωνα, του ορισμού της επιτάχυνσης και των εξισώσεων κίνησης

της  ευθύγραμμα  ομαλά  μεταβαλλόμενης  κίνησης,  η  μελέτη  της  κατακόρυφης                           9

βολής (προς τα επάνω, προς τα κάτω και της ελεύθερης πτώσης) με βάση τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από τη διδασκαλία της Φυσικής στην Α’ Τάξη του ΓΕΛ. Διδασκαλία του περιεχομένου των κεφαλαίων περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων και των παραδειγμάτων.

Προτείνονται οι προσομοιώσεις: Για την οριζόντια βολή: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10802

Κίνηση βλήματος:

https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile- motion_el.html

Για την ομαλή κυκλική κίνηση:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5996

Κεντρομόλος δύναμη – Κεντρομόλος επιτάχυνση

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/ladybug-motion-2d/latest/ladybug-motion-

2d.html?simulation=ladybug-motion-2d&locale=el https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/rotation

Προτείνονται προς απάντηση όλες οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις -προβλήματα: 1,2,

6, 8, 9, 10

2 – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

2.1        Η έννοια του συστήματος. Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις

2.2        Το φαινόμενο της κρούσης

2.3        Η έννοια της ορμής

2.4        Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής

2.5        Η αρχή διατήρησης της ορμής

2.6        Μεγέθη που δεν διατηρούνται στην κρούση

2.7        Εφαρμογές της διατήρησης της ορμής

Περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους.

Εργαστηριακή άσκηση: Διατήρηση της ορμής σε μία έκρηξη

Προτείνεται η επανάληψη των εννοιών του Έργου σταθερής Δύναμης, κινητικής ενέργειας, της Βαρυτικής Δυναμικής Ενέργειας, του θεωρήματος Έργου – Ενέργειας (Θ. Μ. Κ. Ε.) και της Αρχής Διατήρησης Ενέργειας.

Εργαστήριο συγκρούσεων: https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/collision-lab

Διατήρηση της ορμής: http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6023

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6026

Βίντεο αρχής διατήρησης ορμής και ενέργειας:                                                                                            13 http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/419

Βίντεο ελαστικής κρούσης:

http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/417

Βίντεο Πλαστικής κρούσης:

http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/418

Προτείνονται όλες οι ερωτήσεις: 1-19.

Ασκήσεις-προβλήματα: 1-17.

Να πραγματοποιηθεί η άσκηση του εργαστηριακού οδηγού της Α΄ Λυκείου ή οποιαδήποτε παραλλαγή της θεωρεί κατάλληλη ο/η εκπαιδευτικός.

Βίντεο του πειράματος από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας:                                                                                         1

http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-52/videoskopimena- peiramata/fysiki

Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο από το ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων Αττικής

Και του ΕΚΦΕ Χίου: http://vaigaiou.pde.sch.gr/2pekes/site/wp- content/uploads/2018/11/H-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%AE%CF%82.pdf

       
5 – ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ      

5.12 Το βαρυτικό πεδίο

Βαρύτητα και τροχιές:

https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-and-orbits/latest/gravity-and- orbits_el.html

Εργαστήριο της βαρύτητας: https://phet.colorado.edu/el/simulation/gravity-force-lab-basics Ο Νόμος της παγκόσμιας έλξης και ο Νόμος του Coulomb

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-10482

Περιλαμβάνεται το Παράδειγμα 5.13

12

 

5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης

Βαρυτικό πεδίο της Γης: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10807

Να γίνει ως εφαρμογή (αλλά και ως αφορμή για επανάληψη των 1.2 και 1.3) ο υπολογισμός της ταχύτητας και της περιόδου δορυφόρου της Γης.

5.14 Ταχύτητα διαφυγής – Μαύρες

τρύπες,

Μέχρι και την πρόταση «…Έτσι για παράδειγμα για τη Σελήνη βρίσκουμε 2,37 Km/s, για τον Άρη

4,97 Km/s, για το Δια 59,1 Km/s και για τον Ήλιο 618 Km/s.»

Περιλαμβάνεται το παράδειγμα 5.14.

Δεν περιλαμβάνονται οι Δραστηριότητες και Ένθετα. Ερωτήσεις: Πεδίο βαρύτητας της Γης: 35-42.

Ασκήσεις: Πεδίο Βαρύτητας: 76, 77, 78, 79, 80, 81,82,83

Προβλήματα: επιλογή από 104 – 113, με έμφαση στην εφαρμογή του Θ.Μ.Κ.Ε.

5.6 Η δυναμική ενέργεια πολλών

σημειακών φορτίων.

Ηλεκτρικά πεδία και φορτία:

https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-fields/latest/charges-and-

 
fields_el.html

ται το παράδειγμα 5.6

5.7 Σχέση έντασης και διαφοράς

Περιλαμβάνε
δυναμικού στο ομογενές

ηλεκτροστατικό πεδίο.

Προτείνονται για επιλογή:

Ερωτήσεις σελ. 187, 8-16

Ασκήσεις σελ. 194: 55, 56, 57

Προβλήματα σελ. 201: 95, 96, 97, 98

1

5.8 Κινήσεις φορτισμένων Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο:
σωματιδίων σε ομογενές http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/6014
ηλεκτροστατικό πεδίο. Περιλαμβάνεται το παράδειγμα 5.7
Να μη διδαχθούν οι παράγραφοι: “Ο Προτείνονται για επιλογή:
καθοδικός σωλήνας” και Ερωτήσεις σελ. 188, 17-22
“Παλμογράφος” Ασκήσεις σελ. 195: 58, 59, 60, 61, 62,63
5.15 Σύγκριση Ηλεκτροστατικού και  
Βαρυτικού Πεδίου  
Εργαστηριακή δραστηριότητα: Να πραγματοποιηθεί η άσκηση του εργαστηριακού οδηγού της Β’ Τάξης ΓΕΛ
  Θετικής Κατεύθυνσης, σελ. 38. https://panekfe.gr/ekfe/lab/guides
  ή οποιαδήποτε παραλλαγή της θεωρεί κατάλληλη ο/η εκπαιδευτικός.
  Ενδεικτικά αναφέρεται το Βίντεο από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας:
Γνωριμία με τον παλμογράφο http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-52/peiramata-gel-
  epal/physics-gel/164-palmografos
3 – ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ  
  Να παρουσιαστούν οι νόμοι των αερίων και η καταστατική εξίσωση, συνοπτικά με τη
  χρήση του εικονικού εργαστηρίου ΣΕΠ
3.1 Εισαγωγή. http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/307

3.2 Οι νόμοι των αερίων.

με τη βοήθεια των οδηγιών : http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/500

ή με τη χρήση του εργαστηριακού οδηγού Εργαστηριακού Οδηγού της Β’ Τάξης

4
  ΓΕΛ Θετικής Κατεύθυνσης, σελ. 15. https://panekfe.gr/ekfe/lab/guides  
3.3 Καταστατική εξίσωση των Εισαγωγή στα αέρια:  
ιδανικών αερίων. https://phet.colorado.edu/sims/html/gases-intro/latest/gases-intro_el.html      
Ιδιότητες αερίων:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2592

κήσεων, σελ. 91, 16 – 22, 26.

Επιλογή ερωτήσεων από σελ. 88, 1-8 και ασ
4 – ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ          
4.1 Εισαγωγή 1ος Θερμοδυναμικός νόμος:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11314

Ισόχωρη μεταβολή:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10809

Μεταβολές αερίων – διάγραμμα P-V

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11315

Ισόθερμη μεταβολή

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10803

Αδιαβατική μεταβολή

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10805

Βίντεο ισόθερμης μεταβολής από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας: http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-52/videoskopimena- peiramata/fysiki

Προτείνεται επιλογή από τις ερωτήσεις, σελ. 130 : 13, 16, ασκήσεις, σελ. 136: 43, 44, 47 και τα προβλήματα σελ. 138: 57,58

Δεν περιλαμβάνονται τα ένθετα και οι δραστηριότητες.

4

 
4.2 Θερμοδυναμικό σύστημα.

4.3 Ισορροπία θερμοδυναμικού συστήματος.

4.4 Αντιστρεπτές μεταβολές.
4.5 Έργο παραγόμενο από αέριο κατά

τη διάρκεια μεταβολών όγκου

(χωρίς απόδειξη του τύπου 4.3)

4.6 Θερμότητα.

4.7 Εσωτερική ενέργεια, μόνο τον ορισμό: «η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας…… πραγματοποιήθηκε η μεταβολή»

4.8 Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος.

4.9 Εφαρμογή του πρώτου Θερμοδυναμικού νόμου σε ειδικές περιπτώσεις

4.12 Ο δεύτερος θερμοδυναμικός

νόμος.

     
   
   
   
   
   
   
     

 


ΦΥΣΙΚΗ –
ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ – Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – Γ’ & Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Διαχείριση εξεταστέας ύλης

Σημειώνεται  ότι  η  εξεταστέα  ύλη  του  μαθήματος  έχει  καθοριστεί  με  το  Φ.Ε.Κ.

3046/τ.Β’/22-7-2020.

Από το Βιβλίο: «ΦΥΣΙΚΗ – ΤΕΥΧΟΣ Α΄», Γ’ Γενικού  Λυκείου, Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας των Αλεξάκη Ν., Αμπατζή Στ., Βλάχου Α. Ι., Γκουγκούση Γ., Γραμματικάκη Γ. Ι., Καραπαναγιώτη Α. Β., Κόκκοτα Β. Π., Κουντούρη Β., Μοσχοβίτη Ν., Οβαδία Σ., Περιστερόπουλου Εμ. Π., Πετρόχειλου Κλ., Σαμπράκου Μ., Τιμοθέου Β. Γ. Ψαλίδα Αρ., ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

ΚΕΦ 4 . ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ: 23 ΔΩ)

4.1 Μαγνητικό  πεδίο  (εκτός  από  τις  παραγράφους  (γ)  «Πού  οφείλονται  οι  μαγνητικές

ιδιότητες των σωμάτων» και (δ) «Τρόποι μαγνήτισης υλικών)

4.2 Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών
4.3 Ηλεκτρομαγνητική δύναμη
4.4 Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο
4.6 Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή

Για  την  καλύτερη  κατανόηση  των  φυσικών  φαινομένων  του  κεφαλαίου  προτείνονται, ενδεικτικά, οι προσομοιώσεις:

Για το μαγνητικό πεδίο: Μαγνήτες και ηλεκτρομαγνήτες https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/magnets-and-electromagnets Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών: http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6006

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6015 https://phet.colorado.edu/el/simulation/faradayslaw

Για την ηλεκτρομαγνητική δύναμη και την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή: Δύναμη Laplace: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6015

Πειραματική παρουσίαση της Δύναμης Laplace από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας

το    βίντεο:    http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-409

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/faraday/latest/faraday.html?simulation=gener ator&locale=el

Ερωτήσεις – Ασκήσεις – Προβλήματα

Να μην περιληφθούν ερωτήσεις, ασκήσεις, προβλήματα επαγωγικής τάσης σε ράβδο που κινείται σε κεκλιμένο επίπεδο και προβλήματα επαγωγικής τάσης σε ράβδο σε συνδυασμό με πηγή ΗΕΔ.

Δεν περιλαμβάνονται οι ερωτήσεις: 15, 16, 17, 18, 19

Δεν περιλαμβάνονται τα προβλήματα: 20, 33, 35, 36, 41, 47, 48β, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 60.

Από το βιβλίο: «ΦΥΣΙΚΗ-ΤΕΥΧΟΣ Γ΄» των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ., Πήττα Α., Ράπτη Στ., ΙΤΥΕ,

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

ΚΕΦ 5. ΕΠΑΓΩΓΗ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ: 14 ΔΩ)

5-6 Στρεφόμενο πλαίσιο – εναλλασσόμενη τάση
5-7 Εναλλασσόμενο ρεύμα
5-8 Ενεργός ένταση – Ενεργός τάση
5-9 Ο νόμος του Joule – Ισχύς του εναλλασσόμενου ρεύματος

Για  την  καλύτερη  κατανόηση  των  φυσικών  φαινομένων  του  κεφαλαίου,  ενδεικτικά, προτείνεται:

α)  η  προσομοίωση:   http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-

8521-6004

β)  η  εκτέλεση  πειράματος  όπως  περιγράφονται  στον  εργαστηριακό  Οδηγό  Φυσικής, Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης Γ’ Τάξης Γενικού Λυκείου, των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ., Πήττα Α., Ράπτη Στ., σελ.: 20, Μέτρηση άγνωστης συχνότητας εναλλασσόμενης τάσης στον  παλμογράφο.   http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/books-pdf.jsp?handle=8547/2358  και φύλλο  εργασίας  από  το  Ε.Κ.Φ.Ε.  Ν.  Ιωνίας,  Μετρήσεις  με  παλμογράφο  (άσκηση  5), http://ekfe- chalandr.att.sch.gr/RealLabWorkSheets/Physics/Lyceum_C/METRHSEIS_ME_PALMOGRAFO. pdf

Ερωτήσεις – Ασκήσεις – Προβλήματα

Περιλαμβάνονται οι ερωτήσεις: Εναλλασσόμενη τάση – εναλλασσόμενο ρεύμα (σελ. 215)

εκτός της 5.26

Περιλαμβάνονται όλες οι ασκήσεις: Εναλλασσόμενη τάση – εναλλασσόμενο ρεύμα (σελ.

221).

Επιπλέον, προτείνεται οι υπόλοιπες ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήματα του παρόντος κεφαλαίου  να  αξιοποιηθούν  και  στο  προηγούμενο  κεφάλαιο  4  του ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ.

Ερωτήσεις: Το φαινόμενο της επαγωγής σε κινούμενο αγωγό (5.9 – 5.13), Ο κανόνας του

Lentz (5.14 – 5.18).

Ασκήσεις: Νόμος της επαγωγής (5.34 – 5.38), Το φαινόμενο της επαγωγής σε κινούμενο αγωγό (5.39 – 5.42).

Προβλήματα: 5.58, 5.59, 5.60, 5.62.

Να μην περιληφθούν τα προβλήματα: 5.43, 5.44, 5.45, 5.52- 5.57, 5.61, 5.63-5.69. Προτείνεται η αξιοποίηση των επαναληπτικών θεμάτων για τον Ηλεκτρομαγνητισμό των Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων, www.study4exams.gr

Από το βιβλίο: «ΦΥΣΙΚΗ-ΤΕΥΧΟΣ Γ΄» των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ., Πήττα Α., Ράπτη Στ., ΙΤΥΕ

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΚΕΦ 5. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ: 12 ΔΩ)

5.1 Εισαγωγή
5.2 Κρούσεις
5.3 Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών

5.4               Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ μεγάλης μάζας

Για   την   καλύτερη   κατανόηση   των   φυσικών   φαινομένων   του   κεφαλαίου, ενδεικτικά, προτείνεται:

α) η χρησιμοποίηση, με τον κατάλληλο σχολιασμό, των παρακάτω προσομοιώσεων: Εργαστήριο των συγκρούσεων:   https://phet.colorado.edu/sims/collision-lab/collision- lab_el.html

Κρούσεις   σωμάτων:    http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-

6023

Ελαστική κρούση με το Interactive Physics:

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-8586

Το βίντεο πλαστικών κρούσεων: http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/418

β) εκτέλεση πειράματος όπως περιγράφονται στον εργαστηριακό Οδηγό Φυσικής, Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης Γ’ Τάξης Γενικού Λυκείου, των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ., Πήττα Α., Ράπτη Στ., σελ.: 33. Μελέτη της ελαστικής και μη ελαστικής κρούσης http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/books-pdf.jsp?handle=8547/2358 με τις εργαστηριακές οδηγίες      του      ΕΚΦΕ      Καρδίτσας      http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-

52/peiramata-gel-epal/physics-gel,     και     της     εφαρμογής     του     ΕΚΦΕ     Θεσπρωτίας

http://ekfethesp.blogspot.com/2019/03/tracker.html

Ερωτήσεις – Ασκήσεις – Προβλήματα Ερωτήσεις στις κρούσεις, σελ. 174, 5.1 – 5.9. Ασκήσεις στις κρούσεις, σελ. 177, 5.22 – 5.30.

Προβλήματα στις κρούσεις, σελ. 180, 5.41 – 5.45, 5.47, 5.48.

Να μη διδαχθούν τα προβλήματα: 5.46, 5.49, 5.50 – 5.53.

Προτείνεται η αξιοποίηση των Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων, για τις κρούσεις, με αναφορά  για  τις  προαπαιτούμενες  γνώσεις  από  τη  Φυσική  Α’  Λυκείου, www.study4exams.gr

Παρατήρηση: Το παρόν ΚΕΦ 5. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ, να διδαχθεί πριν από το ΚΕΦ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. Οι κρούσεις, ως φαινόμενο, χρησιμοποιούνται σε ασκήσεις και προβλήματα του βιβλίου τόσο στο  ΚΕΦ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ όσο και στο ΚΕΦ 4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. Ως εκ τούτου, εάν η διδασκαλία του ΚΕΦ 5. προηγηθεί, τότε θα αποφευχθούν τυχόν παλίνδρομες ενέργειες μεταξύ της χρήσης πλαστικών και ελαστικών κρούσεων.

ΚΕΦ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ: 20 ΔΩ)

1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιοδικά φαινόμενα
1.3 Απλή αρμονική ταλάντωση
1.5 Φθίνουσες ταλαντώσεις – (εκτός από «β. Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις»)
1.6 Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις – (εκτός από «β. Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις », από το

1-6β: Μόνο τις εφαρμογές του συντονισμού στις μηχανικές ταλαντώσεις)

1.7 Σύνθεση ταλαντώσεων

Για την καλύτερη κατανόηση των φυσικών φαινομένων προτείνεται:

α) η χρησιμοποίηση, με τον κατάλληλο σχολιασμό, των παρακάτω προσομοιώσεων:

-Απλή αρμονική ταλάντωση και διαγράμματα με προσομοίωση με Interactive Physics http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-8497 ή εναλλακτικά στο https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=530&Itemid=32&cati d=24, όπου παρουσιάζονται προσομοιώσεις όλων των ειδών ταλαντώσεων.

-Ταλαντώσεις   με   απόσβεση:   http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-

8521-8469

-Εργαστήριο                 εκκρεμούς:                 https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum- lab/latest/pendulum-lab_el.html

Μάζες             και             ελατήρια:             https://phet.colorado.edu/sims/html/masses-and- springs/latest/masses-and-springs_el.html

Φθίνουσες   ταλαντώσεις:    http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-

7932

-Προσομοίωση αμείωτης ταλάντωσης σε ελατήριο με διαγράμματα. Προσομοίωση φθίνουσας μηχανικής ταλάντωσης  https://phet.colorado.edu/el/simulation/masses-and- springs-basics

-Προσομοίωση εξαναγκασμένης ταλάντωσης https://phet.colorado.edu/sims/resonance/resonance_el.html

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7928

-Σύνθεση ταλαντώσεων

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7927

β) Παρουσίαση πειράματος για την απλή αρμονική ταλάντωση με τη χρήση του MultiLog

από        το       ΕΚΦΕ        Καρδίτσας:       http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-

52/videoskopimena-peiramata/fysiki

Ερωτήσεις – Ασκήσεις – Προβλήματα

Ερωτήσεις για την Απλή αρμονική ταλάντωση, σελ. 31, (1.1 – 1.8)

Ερωτήσεις για Φθίνουσα, ελεύθερη και εξαναγκασμένη ταλάντωση. Συντονισμός σελ. 34: (1.17 – 1.24), εκτός την 1.20.

Ερωτήσεις για τη Σύνθεση ταλαντώσεων, σελ. 35, (1.25 -1.26)

Ασκήσεις για την Απλή αρμονική ταλάντωση, σελ. 36, (1.27, 1.28, 1.29)

Ασκήσεις για Φθίνουσες και εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Συντονισμός, σελ. 35, (1.32)

Ασκήσεις για Σύνθεση ταλαντώσεων, σελ. 37, (1.33 – 1.36)

Προβλήματα, σελ. 37: (1.37-1.41, 1.45 – 1.48) (δεν περιλαμβάνονται 1.42, 1.43, 1.44, 1.49,

1.50).

Προτείνεται η αξιοποίηση των  Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων, του κεφαλαίου για τις μηχανικές ταλαντώσεις (Ενότητα, Ενότητα 1.1, 1.2, 3,4, 5 και των επαναληπτικών θεμάτων), http://www.study4exams.gr/physics_k/course/view.php?id=28

ΚΕΦ 3. ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ: 16 ΔΩ)

3.1 Εισαγωγή
3.2 Υγρά σε ισορροπία
3.3 Ρευστά σε κίνηση
3.4 Διατήρηση της ύλης και εξίσωση συνέχειας

3.5         Διατήρηση της ενέργειας και εξίσωση Bernoulli. Εξαιρούνται οι εφαρμογές 3.1

και 3.3

Για την καλύτερη κατανόηση των φυσικών φαινομένων προτείνεται:

α) η χρησιμοποίηση, με τον κατάλληλο σχολιασμό, των παρακάτω προσομοιώσεων: Προσομοίωση ροής υγρού:

https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/fluid-pressure-and-flow

Μανόμετρο                                και                                υδροστατική                                πίεση:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1631?locale=el

Αρχή του Pascal : http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1678

Πείραμα του Torricelli: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8488

Υποστηρικτικό αρχείο για τα ρευστά σε κίνηση από το ΕΚΦΕ Χανίων, όπου συνδυάζει τα πειράματα άλλων ΕΚΦΕ: http://ekfechanion.eu/files/fysikh_lykeio/clykeiou/ekfe- n.ionias-reusta.pdf

Ερωτήσεις – Ασκήσεις – Προβλήματα

Περιλαμβάνονται όλες οι ερωτήσεις, εκτός τις 3.11, 3.13, 3.14

Περιλαμβάνονται όλες οι ασκήσεις εκτός της 3.22.

Οι δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται.

Προτείνεται η αξιοποίηση των  Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων, του κεφαλαίου ρευστά σε κίνηση (Ενότητα 1, 2, 3, και των επαναληπτικών θεμάτων),

http://www.study4exams.gr/physics_k/index.php

ΚΕΦ 4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ: 35 ΔΩ)

4.1 Εισαγωγή
4.2 Κινήσεις των στερεών σωμάτων
4.3 Ροπή δύναμης
4.4 Ισορροπία στερεού σώματος
4.5 Ροπή αδράνειας
4.6 Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης
4.7 Στροφορμή
4.8 Διατήρηση της στροφορμής
4.9 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής
4.10 Έργο κατά τη στροφική κίνηση

Για την καλύτερη κατανόηση των φυσικών φαινομένων προτείνεται:

α) η χρησιμοποίηση, με τον κατάλληλο σχολιασμό, των παρακάτω προσομοιώσεων: Ροπή δύναμης: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10797

Ισορροπία των ροπών: https://phet.colorado.edu/el/simulation/balancing-act

Ροπή στρέψης, ροπή αδράνειας: https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/torque Προσομοιώσεις που αναφέρονται στον θεμελιώδη νόμο της στροφικής κίνησης και άλλες εφαρμογές:

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=519&Itemid=32&cati d=21

Έργο κατά τη στροφική κίνηση

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/work.html

Βίντεο μέτρησης ροπής αδράνειας κυλίνδρου και τη μέτρηση της ροπής αδράνειας κυλίνδρου (με τη χρήση κεκλιμένου επιπέδου πολλαπλών χρήσεων και φωτοπυλών) από το ΕΚΦΕ  Καρδίτσας:     http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-52/videoskopimena- peiramata/fysiki

β) Για την καλύτερη κατανόηση των φυσικών φαινομένων προτείνεται η εκτέλεση των παρακάτω  πειραμάτων  όπως  περιγράφονται  στον  εργαστηριακό  Οδηγό  Φυσικής, Θετικής  και  Τεχνολογικής  κατεύθυνσης  Γ’  Τάξης  Γενικού  Λυκείου,  των  Ιωάννου  Α., Ντάνου      Γ.,      Πήττα      Α.,      Ράπτη      Στ.,      http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/books- pdf.jsp?handle=8547/2358

-Προσδιορισμός της ροπής αδράνειας κυλίνδρου που κυλίεται σε πλάγιο επίπεδο, σελ. 29

-Έλεγχος (επιβεβαίωση) της αρχής διατήρησης της μηχανικής ενέργειας με ανακύκλωση (Να δοθεί έμφαση στην κατανόηση της διαφοράς μεταξύ κύλισης και ολίσθησης μιας σφαίρας.), σελ. 37

Ερωτήσεις – Ασκήσεις – Προβλήματα

Περιλαμβάνονται όλες οι ερωτήσεις: 4.1 – 4.31, εκτός του 4.25

Περιλαμβάνονται όλες οι ασκήσεις: 4.32 – 4.71, εκτός του 4.70

Οι δραστηριότητες δεν περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη.

Προτείνεται  η  αξιοποίηση  των  Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων,  του κεφαλαίου (Ενότητα 1, 2, 3, 4, 5 και των επαναληπτικών θεμάτων), http://www.study4exams.gr/physics_k/course/view.php?id=58#3

 
ΦΥΣΙΚΗ
Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ + ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η διδακτέα ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας για τη Φυσική Α’ Γυμνασίου έχουν ως ακολούθως: Θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία:

    Η Φυσική με πειράματα, Α΄ Γυμνασίου, της Συγγραφικής Ομάδας: Γ. Θ. Καλκάνη, κ.ά., ΙΤΥΕ, «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/748/21-0177-02_Fysiki_A-Gymnasiou_Vivlio- Mathiti/

         Βιβλίο Καθηγητή Α΄ Γυμνασίου, της Συγγραφικής Ομάδας:   Γ. Θ. Καλκάνη, κ.ά. , ΙΤΥΕ,

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

https://drive.google.com/file/d/1XHk8WXni4aNOqOiD4ROBQ6b2K1ztoKXV/view

         Πρόσθετο υλικό για τα 12 φύλλα εργασίας: http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/gr-index.htm

         Φυσική Β΄ Γυμνασίου, Εργαστηριακός οδηγός των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά.,

         http://ekfe.eyr.sch.gr/erg_odhgoi/erg_od_fys_b_gym_new.pdf

         Το Πρόγραμμα Σπουδών της Φυσικής Α’ Τάξης Γυμνασίου: ΦΕΚ 2537Β, 2013.

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο – Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)

Σύνολο ελάχιστων προβλεπόμενων ωρών: είκοσι πέντε (25).

Σημείωση:

    Στη Φυσική Α’ Τάξης Γυμνασίου προέχει ο πειραματισμός στο εργαστήριο ή στην τάξη με την εμπλοκή των μαθητών και μαθητριών. Άρα, αν υπάρχει η δυνατότητα, τα φύλλα εργασίας πρέπει να υλοποιούνται στο εργαστήριο ή στην τάξη. Οι προσομοιώσεις και τα εικονικά εργαστήρια συντελούν στην καλύτερη δυνατή κατανόηση των φυσικών φαινομένων αλλά και τη διερεύνηση και αλλαγή των αντιλήψεων των μαθητών και μαθητριών.

         Πρόσθετο υποστηρικτικό και εναλλακτικό υλικό μπορεί να αναζητηθεί τόσο στα

οικεία ΕΚΦΕ όσο και στις ιστοσελίδες των υπολοίπων ΕΚΦΕ.

1

Τίτλος

Εργαστηριακή δραστηριότητα

Προτεινόμενο υποστηρικτικό υλικό

Προτεινόμενος

αριθμός διδακτικών ωρών

1. Μετρήσεις μήκους – Η Μέση Τιμή

Η Φυσική με Πειράματα, φύλλο εργασίας (1).

Φύλλο εργασίας με βίντεο του ΕΚΦΕ Σύρου:

http://dide.kyk.sch.gr/ekfe/fysika-megethi-metrisi-mikous/ Παρουσιάσεις βίντεο από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-52/peiramata- gymnasiou/fysiki-gym

Μέτρηση μήκους (κουίζ):

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6167

Η ακρίβεια των μετρήσεων, παρουσίαση από το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου:

4

2.Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια

Η Φυσική με Πειράματα, φύλλο εργασίας (2).

Παρουσιάσεις μέτρησης χρόνου με ppt

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7941

Ψηφιακό χρονόμετρο

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6202

Παρουσιάσεις βίντεο από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας (χρόνος) http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-52/peiramata- gymnasiou/fysiki-gym

Μετρήσεις χρόνου (κουίζ) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6166?locale=el Κατανόηση ιστορικού χρόνου http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11327?locale=

2

3.Μετρήσεις μάζας – Τα διαγράμματα

Η Φυσική με Πειράματα, φύλλο εργασίας (3).

Προσομοίωση για τη Μάζα και το Βάρος:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6203΄ Επιμήκυνση και μάζα https://phet.colorado.edu/el/simulation/masses-and-springs Μετρήσεις Μάζας (κουίζ) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6168?locale=el

4

2

    Παρουσιάσεις βίντεο από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας (μάζα, βάρος)

http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-52/peiramata- gymnasiou/fysiki-gym

 

4.Μέτρηση όγκου

Φυσική Β΄ Γυμνασίου, Εργαστηριακός οδηγός (νέος)

Εργαστηριακός οδηγός, άσκηση 2 (σελ. 22)

http://ekfe.eyr.sch.gr/erg_odhgoi/erg_od_fys_b_gym_new.pdf Παρουσιάσεις βίντεο από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας (όγκος) http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-52/peiramata- gymnasiou/fysiki-gym

Αναφορές για τη φυσική Α Γυμνασίου:

Από το ΕΚΦΕ Λακωνίας: http://users.sch.gr/isites/

2

Εργαστηριακή άσκηση 2

5.Μέτρηση Πυκνότητας

Φυσική Β΄ Γυμνασίου, Εργαστηριακός οδηγός (νέος)

Εργαστηριακός οδηγός, άσκηση 3 και 4 (σελ. 25 και 29)

http://ekfe.eyr.sch.gr/erg_odhgoi/erg_od_fys_b_gym_new.pdf Πείραμα από το ΕΚΦΕ Σερρών (μάζα, όγκου, πυκνότητας) http://ekfe.ser.sch.gr/site/index.php/en/about/2014-07-03-05-31-46

Υπολογισμός της πυκνότητας:

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_el.html Σενάριο υπολογισμού της πυκνότητας των υγρών http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro- aggregatedcontent-8526-8335

http://aesop.iep.edu.gr/node/24491

Παρουσιάσεις βίντεο από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας (πυκνότητα στερεού) http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-52/peiramata- gymnasiou/fysiki-gym

Παρουσιάσεις βίντεο του ΕΚΦΕ Ρεθύμνου (πυκνότητα στερεού και υγρού)

4 (2 + 2)

Εργαστηριακή άσκηση 3

Εργαστηριακή άσκηση 4

 

Η Φυσική με Πειράματα, φύλλο εργασίας (4).

Μέτρηση θερμοκρασίας

2

6.Μετρήσεις http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3589
Θερμοκρασίας – Η

Βαθμονόμηση

Μετρήσεις θερμοκρασίας (κουίζ)

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6169

Κλίμακες θερμοκρασίας

3

    http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6204?locale=

Πείραμα βαθμονόμησης θερμομέτρου από το ΕΚΦΕ Σερρών

http://ekfe.ser.sch.gr/site/index.php/en/about/2014-07-03-05-31-46

 

7.Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία – Η Θερμική Ισορροπία

Η Φυσική με Πειράματα, φύλλο εργασίας (5).

Βίντεο: με το μικρόκοσμο εξηγώ τη θερμότητα και τη θερμοκρασία

http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/638

Θερμότητα – θερμοκρασία (Σενάριο από το http://aesop.iep.edu.gr/node/7380)

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro- aggregatedcontent-8526-7761

Απορρόφηση και εκπομπή ενέργειας:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6205

3

8.Το Ηλεκτρικό βραχυ- Κύκλωμα – Κίνδυνοι και

«Ασφάλεια»

Η Φυσική με Πειράματα, φύλλο εργασίας (10).

Βίντεο: Βραχυκύκλωμα και ασφάλειες

http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/966

Το ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα (κουίζ)

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6172

Προσομοίωση ηλεκτρικού κυκλώματος

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6207

Δημιουργία εικονικών κυκλωμάτων https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit- dc/latest/circuit-construction-kit-dc_el.html

2

9.Από τον Ηλεκτρισμό στον Μαγνητισμό – ΄Ενας Ηλεκτρικός (ιδιο-) Κινητήρας

Η Φυσική με Πειράματα, φύλλο εργασίας (11).

Προσομοίωση λειτουργίας ηλεκτρικού κινητήρα, από τον ηλεκτρισμό

στο μαγνητισμό

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8581

Ηλεκτρικός κινητήρας

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=

415&Itemid=32&catid=20

Βίντεο από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας (ηλεκτρομαγνήτης) http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-52/peiramata- gymnasiou/fysiki-gym

2

    Από το μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό  

4

10.Από το Μαγνητισμό

στον Ηλεκτρισμό – Μια Ηλεκτρική (ιδιο-) Γεννήτρια

Η Φυσική με Πειράματα,

φύλλο εργασίας (12).

https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/faraday

Δημιουργία ηλεκτρισμού από μαγνητισμό https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays- law_el.html

Γεννήτρια

https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/generator

2

 

 

ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία:

    Φυσική Β΄ Γυμνασίου, των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά. 2015, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/820/21-0100-02_Fysiki_B-Gymnasiou_Vivlio- Mathiti/

         Φυσική Β΄ Γυμνασίου, Εργαστηριακός οδηγός (νέο) των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά.

2015, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/822/21-0102-02_Fysiki_B- Gymnasiou_Ergastiriakos-Odigos/

         Φυσική     Β’     Γυμνασίου,     ΒΙΒΛΙΟ     ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ,     ΠΙ,     ΟΕΔΒ:     http://www.pi-

schools.gr/books/gymnasio/fysiki_b/kath/kef1_26_90.pdf

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο – Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)

Σύνολο ελάχιστων προβλεπόμενων ωρών πενήντα (50)

Σημείωση: Πέραν των αφαιρούμενων ασκήσεων, οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν και επιλύουν όσες κρίνουν σκόπιμο, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος.

6

 

Συνιστώμενες διδακτικές πρακτικές

  Προτεινόμενο
Διδακτική Παρατηρήσεις ς αριθμός
ενότητα Προτεινόμενο υποστηρικτικό υλικό διδακτικών
    ωρών
Κεφ. 1 –   2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1  Τα φυσικά

Προτείνεται να γίνει αναφορά στις μονάδες

και μετατροπές τους, λόγω των δυσκολιών

Οι παράγραφοι 1.1 και 1.2 προτείνεται να μη διδαχθούν, διότι οι

μαθητές και οι μαθήτριες τα κατανόησαν στην Α’ Τάξη. Εξάλλου, η εργαστηριακή άσκηση μέτρησης της πυκνότητας και του όγκου έχει πραγματοποιηθεί στην Α’ Τάξη Γυμνασίου.

Σύντομη παρουσίαση για τη μέτρηση της πυκνότητας από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας: http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-

52/peiramata-gymnasiou/fysiki-gym Ερωτήσεις και ασκήσεις του βιβλίου: για το μέτρο και τα πολλαπλάσιά του, Ερωτήσεις (εφαρμογές): 1, 2, Άσκηση:1

-ο χρόνο και μονάδες μέτρησης του, τη μάζα και μονάδες μέτρησης και τη διαφορά με το βάρος.

Εμβαδόν – Όγκος – Πυκνότητα (επίλυση τύπου) Ερώτηση 4, 5

Ερωτήσεις (εφαρμογές): 3, 4

Ασκήσεις: 2, 3, 4, 5, 6

Μονάδες μέτρησης (κουίζ)

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8002

 
μεγέθη και που    συναντούν    οι    μαθητές/τριες    στην  
οι μονάδες εκμάθησή τους.  
τους Τα θεμελιώδη μεγέθη (το μήκος, ο χρόνος

και η μάζα)

Παράγωγα μεγέθη (εμβαδόν, όγκος, πυκνότητα)

 
Κεφ. 2 – Κινήσεις   8
Προτείνεται να υλοποιηθούν οι

δραστηριότητες για την κατανόηση των

Η παράγραφος ύλη και κίνηση δεν διδάσκεται.  

7

2.1 Περιγραφή εννοιών : Θέση, μετατόπιση, χρονικό Στόχος είναι η κατανόηση των εννοιών: Θέση, μετατόπιση, χρονικό

διάστημα, διανυσματική ταχύτητα. Προτείνονται οι προσομοιώσεις: Θέση – μετατόπιση:

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&

id=559&Itemid=32&catid=21

Μελετώντας την έννοια της μετατόπισης

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-

7773

Μετατόπιση:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1570

Μέτρο μετατόπισης και μήκος διαδρομής https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view& id=562&Itemid=32&catid=21

Μετατόπιση και τροχιά:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1576

Προτείνεται το φύλλο αξιολόγησης για τη θέση – μετατόπιση από το

Βιβλίο Εκπαιδευτικού, σελ. 44: http://www.pi- schools.gr/books/gymnasio/fysiki_b/kath/kef1_26_90.pdf

 
της κίνησης διάστημα, διανυσματική ταχύτητα:

«Προσδιορισμός θέσης σώματος» (σελ. 25) και «Σημείο αναφοράς και μετατόπιση» (σελ. 27)

Θα διδαχθούν οι υποενότητες:

 
           Χρονικό διάστημα  
           Τροχιά  
2.2 Η έννοια της Να διδαχθεί η εισαγωγή και οι υποενότητες: Προτείνονται οι προσομοιώσεις

Μέση ταχύτητα -στιγμιαία ταχύτητα:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/996

Μέση ταχύτητα https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view& id=560&Itemid=32&catid=21

 
ταχύτητας      Μέση ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα

     Στιγμιαία ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα

 

8

Να μη διδαχθεί η Διανυσματική περιγραφή

της ταχύτητας (Δεν υπάρχει το αναγκαίο μαθηματικό υπόβαθρο)

Προτείνεται ένα σενάριο για τη θέση, μετατόπιση, ταχύτητα:

http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/613?locale=el

 
2.3 Κίνηση με Να μη διδαχθεί Ερωτήσεις – Ασκήσεις

ΟΧΙ σε ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε:

ΟΧΙ στις ερωτήσεις: 1iii, 3iv, 3v,

ΟΧΙ της ενότητας εφαρμογής γνώσεων: 1, 2

ΟΧΙ οι ασκήσεις: 1, 3, 4, 6, 8.

 
σταθερή  
ταχύτητα  
2.4 κίνηση με Να μη διδαχθεί  
μεταβαλλόμενη  
ταχύτητα  
    Άσκηση 6 του εργαστηριακού οδηγού (σελ. 33)  
             http://ekfe.eyr.sch.gr/erg_odhgoi/erg_od_fys_b_gym_new.pdf  
Εργαστηριακή Εργαστηριακή δραστηριότητα: Ενδεικτικά αναφέρεται η παρουσίαση του ΕΚΦΕ Καρδίτσας, του  
άσκηση Άσκηση 6 του εργαστηριακού οδηγού:

«Μελέτη των ευθύγραμμων κινήσεων».

πειράματος για την ομαλή ευθύγραμμη κίνηση:

http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-

52/videoskopimena-peiramata/fysiki

Η ολοκληρωμένη παρουσίαση του ΕΚΦΕ Σερρών:

http://ekfe.ser.sch.gr/site/index.php/en/about/2014-07-03-05-31-

46

 
Κεφ. 3 –   14
ΔΥΝΑΜΕΙΣ  
Κίνηση και Να διδαχθεί Κίνηση και Αλληλεπίδραση: Δυνάμεις (βίντεο)

http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/670

 
αλληλεπίδραση:  
Δύο γενικά  
χαρακτηριστικά  
της ύλης  

9

3.1 Η έννοια της

δύναμης

Να διδαχθεί Σχεδίαση δυνάμεων:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1608

Μέτρηση της Δύναμης – Hooke https://phet.colorado.edu/sims/html/hookes-law/latest/hookes- law_el.html

 
3.2 Δύο

σημαντικές δυνάμεις στον κόσμο

Να διδαχθεί Μάζα και Βάρος

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6203

Βαρυτική ενέργεια, βίντεο:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1710

Τριβή https://phet.colorado.edu/sims/html/friction/latest/friction_el.html Στατική τριβή και τριβή ολίσθησης http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-

8368

Κεκλιμένο επίπεδο, δυνάμεις και κίνηση: https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/motion- series/latest/motion-series.html?simulation=ramp-forces-and- motion&locale=el

 
3.3 Σύνθεση και Να διδαχθούν οι υποενότητες, παράγραφοι Προτείνονται οι προσομοιώσεις:

Σύνθεση δυνάμεων: https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view& id=568&Itemid=32&catid=21

Σύνθεση δυνάμεων: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10793?locale=el Σύνθεση συγραμμικών δυνάμεων:

 
ανάλυση          Σύνθεση δυνάμεων – Συνισταμένη  
δυνάμεων      Σύνθεση δυνάμεων με την ίδια διεύθυνση

         Σύνθεση δυνάμεων με διαφορετικές

(κάθετες μόνον) διευθύνσεις.

 
  Να μην διδαχθούν οι υποενότητες:  

10

       Δύναμη που ασκείται σε τραχιά επιφάνεια

         Ανάλυση δύναμης

Σημ. Ο χρόνος να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση των αντίστοιχων φαινομένων και νόμων σε μία διάσταση

Προαιρετικά για την υποστήριξη της διδασκαλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί η εργαστηριακή άσκηση 8, «Σύνθεση δυνάμεων». (σελ. 41)

     http://ekfe.eyr.sch.gr/erg_odhgoi/erg_o d_fys_b_gym_new.pdf

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-

1690

Συνισταμένη δυνάμεων: https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view& id=580&Itemid=32&catid=21

Συνισταμένη δυνάμεων με διαφορετική διεύθυνση: http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&i d=164&Itemid=37

Πρόσθεση διανυσμάτων: https://phet.colorado.edu/sims/html/vector-addition/latest/vector- addition_el.html

 
3.4 Δύναμη και

ισορροπία

Να διδαχθεί Νεύτωνας:

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro- educationalvideo-8522-161

Δυνάμεις και κίνηση: https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion- basics/latest/forces-and-motion-basics_el.html

 
3.5 Ισορροπία Να διδαχθεί η εισαγωγή (α΄ νόμος Newton)

Να μην διδαχθούν η υποενότητα «Ανάλυση δυνάμεων και ισορροπία» όπως και το παράδειγμα 3.2

Μάζα και αδράνεια

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&

id=569&Itemid=32&catid=21

Αδράνεια και πυκνότητα http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7777?locale=el Μελέτη της αδράνειας με το Interactive Physics: http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/8542

 
υλικού σημείου  

11

    Aρχή αδράνειας με το Modellus:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8378?locale=el

 
3.6 Δύναμη και

μεταβολή της ταχύτητας

Να διδαχθεί Μάζα και βάρος στο ηλιακό μας σύστημα

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-

6203

 
3.7 Δύναμη και

αλληλεπίδραση

Να διδαχθεί (γ΄ νόμος Newton)

Να μην διδαχθεί η υποενότητα

«Εφαρμογές»

Δυνάμεις και κίνηση

https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion- basics/latest/forces-and-motion-basics_el.html Διερευνώντας τον 3ο νόμο του Νεύτωνα: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7780

Δράση και αντίδαρση: https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view& id=582&Itemid=32&catid=21

 
Εργαστηριακή

άσκηση 10: Μέτρηση Δύναμης – Νόμος ου Hooke

Εργαστηριακή άσκηση 10, «Μέτρηση

Δύναμης – Νόμος του Hooke» (σελ. 47) http://ekfe.eyr.sch.gr/erg_odhgoi/erg_od_fy s_b_gym_new.pdf

Ένα βιντεοσκοπημένο πείραμα από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας:

http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-

52/videoskopimena-peiramata/fysiki

Ερωτήσεις και Ασκήσεις

ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.

ΟΧΙ στις ερωτήσεις: 2, 3, 6,12, 13

ΟΧΙ οι ασκήσεις : 4, 5, 7, 8, 10, 12,13.

 
Κεφ. 4 – ΠΙΕΣΗ Να διδαχθεί η εισαγωγή «Πίεση και Δύναμη

δύο διαφορετικές έννοιες»

Πίεση Δύναμη και Επιφάνεια:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1643

14
4.1 Πίεση Να διδαχθεί (εκτός του παράδειγμα της

εικόνας 4.4 για τη διείσδυση της πινέζας)

Σενάριο για την πίεση: Ερευνητική διαδικασία

http://aesop.iep.edu.gr/node/22012

 

12

4.2 Υδροστατική

πίεση

Να διδαχθεί Υδροστατική Πίεση

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-

1615

Μανόμετρο και Υδροστατική πίεση:

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-

1631

 
4.3 Να διδαχθεί Βίντεο για την Ατμοσφαιρική – Υδροστατική πίεση

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/963

Βίντεο για την Ατμοσφαιρική – http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/910

 
Ατμοσφαιρική Να μην διδαχθεί η υποενότητα «Πως  
πίεση υπολογίζουμε την ατμοσφαιρική πίεση».  
4.4 Μετάδοση Να διδαχθεί ΠροσομοίΑρχή του Pascal

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-

1678

 
των πιέσεων στα

ρευστά. Αρχή του

Πασκάλ

 
4.5 ΄Ανωση – Να διδαχθεί Ψηφιακό σενάριο για την Άνωση:

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro- aggregatedcontent-8526-8348

 
Αρχή του  
Αρχιμήδη  
4.6 Πλεύση Να μη διδαχθεί    
Εργαστηριακή δραστηριότητα Από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας βίντεο πειράματος:

http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-

52/videoskopimena-peiramata/fysiki Πίεση (κουίζ): http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-

1602

ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.

 
Εργαστηριακή άσκηση 12

«΄Ανωση – Αρχή του Αρχιμήδη»

 

Εργαστηριακή άσκηση 14,

 

13

  «΄Ανωση και βάρος του υγρού που εκτοπίζει

το σώμα – Η Αρχή του Αρχιμήδη».

ΟΧΙ οι ασκήσεις 1,6, 7, 8, 9.

ΟΧΙ, οι ερωτήσεις 5, 6, 8, 9, 11, 13

 
Κεφ. 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ     8
Ενέργεια: Μια

θεμελιώδης έννοια της φυσικής

Να διδαχθεί Ενέργεια μορφές και μετατροπές:

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-forms-and- changes/latest/energy-forms-and-changes_el.html

 

5.1 ΄Εργο και

Ενέργεια

Να διδαχθεί η 3η παράγραφος «Σήμερα, με

την έννοια του έργου … από εσένα στα βιβλία».

Να διδαχθεί: ΄Εργο δύναμης, από τι εξαρτάται το έργο μιας δύναμης, μονάδες έργου, περιπτώσεις έργου

Σημ. Ο χρόνος μελέτης να αφιερωθεί σε εισαγωγικές εφαρμογές όπου η δύναμη και η μετατόπιση είναι συγγραμμικές.

Έργο σταθερής δύναμης

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&

id=574&Itemid=32&catid=21

 
5.2 Δυναμική –

Κινητική ενέργεια. Δύο βασικές μορφές ενέργειας.

Να διδαχθεί Βαρυτική δυναμική ενέργεια

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&

id=577&Itemid=32&catid=21

Ελαστική δυναμική ενέργεια: https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view& id=578&Itemid=32&catid=21

Κινητική ενέργεια: https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view& id=575&Itemid=32&catid=21

 

14

       
5.3 Η μηχανική Να διδαχθεί η εισαγωγή και η υποενότητα

«Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας»

Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1564

 
ενέργεια και η  
διατήρησή της.  
5.4 Μορφές και Να διδαχθεί Ενεργειακό πάρκο – stake

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park- basics/latest/energy-skate-park-basics_el.html

 
μετατροπές Να μη διδαχθεί η υποενότητα «Θεμελιώδεις  
ενέργειας μορφές ενέργειας» και «Μετατροπές

ενέργειας»

 
5.5 Διατήρηση Να διδαχθεί (περιληπτικά ενσωματώνοντάς

τη στην 5.4 παραγρ.)

Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&

id=581&Itemid=32&catid=21

 
της ενέργειας  
5.6 Πηγές Να μη διδαχθεί    
ενέργειας    
5.7 Απόδοση Να μη διδαχθεί    
μιας μηχανής    
5.8 Ισχύς Να διδαχθεί ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία

αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε. ΟΧΙ οι ερωτήσεις 4ii, 7, 8, 9, 10, 16, 17

ΟΧΙ οι ασκήσεις 12γ, 13γ, 16, 17.

 

Να μη διδαχθεί η «Ισχύς και κίνηση».

 
Κεφ. 6 –  

4

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ  
Η θερμότητα και Να διδαχθεί Μέτρηση θερμοκρασίας  
ο ανθρώπινος http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3589  
πολιτισμός    

15

6.1 Θερμότητα

και μέτρηση θερμοκρασίας

Να μη διδαχθεί    
6.2 Θερμότητα:

Μια μορφή ενέργειας

Να διδαχθεί    
6.3 Πως μετράμε

τη θερμότητα

Να μη διδαχθεί    
6.4

Θερμοκρασία, Θερμότητα και μικρόκοσμος

Να  μη διδαχθεί    
6.5 Θερμική

διαστολή και συστολή

Να διδαχθούν τα είδη διαστολών, μέχρι και

διαστολή αερίων ποιοτικά χωρίς μαθηματικές σχέσεις .

Βίντεο :Διαστολή και συστολή στερεών

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro- educationalvideo-8522-915

Βίντεο Διαστολή και συστολή: μπαλόνι

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/914

Προσομοιώσεις για Διαστολή υγρών, στερών, αερίων, αλλαγή φυσικής κατάστασης

Λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. https://www.eduportal.gr/mathima/ ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.

ΟΧΙ οι ασκήσεις 4, 5δ, 6, 7, 8, 11.

ΟΧΙ στις ερωτήσεις: 1, 2, 3, 5, 7 – 10, 12

ΟΧΙ από τις ερωτήσεις , από τη 2η ομάδα: 1-6, 8-11,13,14.

 
       
       


ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία:

    Φυσική Β΄ Γυμνασίου, των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά. 2015, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/820/21-0100-02_Fysiki_B-Gymnasiou_Vivlio- Mathiti/

         Φυσική Β΄ Γυμνασίου, Εργαστηριακός οδηγός (νέο) των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά.

2015, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/822/21-0102-02_Fysiki_B- Gymnasiou_Ergastiriakos-Odigos/

         Φυσική       Β’       Γυμνασίου,       ΒΙΒΛΙΟ       ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ,       ΠΙ:       http://www.pi-

schools.gr/books/gymnasio/fysiki_b/kath/kef1_26_90.pdf

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο – Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)

Σύνολο ελάχιστων προβλεπόμενων ωρών: είκοσι πέντε (25)

Σημείωση: Πέραν των αφαιρούμενων ασκήσεων, οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν ερωτήσεις και ασκήσεις, όσες κρίνουν σκόπιμο, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, αν δεν υλοποιούν πειράματα στην τάξη ή στο εργαστήριο, έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν προσομοιώσεις και βίντεο για να κατανοούν τα φαινόμενα ή να κάνουν μετρήσεις με την αλλαγή παραμέτρων. Επιπλέον, με τη χρήση των προσομοιώσεων μπορούν να ανατίθενται μικρές εργασίες, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες να καταλήγουν σε συμπεράσματα μέσω γραφικών παραστάσεων.

17

 

Συνιστώμενες διδακτικές πρακτικές

  Προτεινόμενο
Διδακτική Παρατηρήσεις ς αριθμός
ενότητα Προτεινόμενο υποστηρικτικό υλικό διδακτικών
    ωρών
Κεφ. 1 –   1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.2  Τα φυσικά

Προτείνεται να γίνει αναφορά στις μονάδες

και μετατροπές τους, λόγω των δυσκολιών

Οι παράγραφοι 1.1 και 1.2 προτείνεται να μη διδαχθούν διότι

οι μαθητές τα κατανόησαν στην Α’ Τάξη.

Εξάλλου η εργαστηριακή άσκηση μέτρησης της πυκνότητας και του όγκου έχει πραγματοποιηθεί στην Α’ Τάξη Γυμνασίου. Σύντομη παρουσίαση για τη μέτρηση της πυκνότητας από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας: http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-

22-44-52/peiramata-gymnasiou/fysiki-gym Μονάδες μέτρησης (κουίζ) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8002

 
μεγέθη και που    συναντούν    οι    μαθητές/τριες    στην  
οι μονάδες εκμάθησή τους.  
τους Τα θεμελιώδη μεγέθη (το μήκος, ο χρόνος

και η μάζα)

Παράγωγα μεγέθη (εμβαδόν, όγκος, πυκνότητα)

 
Κεφ. 2 – Κινήσεις   4

2.1 Περιγραφή

Προτείνεται να υλοποιηθούν οι

δραστηριότητες για την κατανόηση των εννοιών : Θέση, μετατόπιση, χρονικό

Η παράγραφος ύλη και κίνηση δεν διδάσκεται.

Στόχος είναι η κατανόηση των εννοιών: Θέση, μετατόπιση, χρονικό διάστημα, διανυσματική ταχύτητα.

Προτείνονται οι προσομοιώσεις: Θέση – μετατόπιση: https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=vi ew&id=559&Itemid=32&catid=21

Μελετώντας την έννοια της μετατόπισης

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-

8521-7773

Μετατόπιση:

 
της κίνησης διάστημα, διανυσματική ταχύτητα:

«Προσδιορισμός θέσης σώματος» (σελ. 25) και «Σημείο αναφοράς και μετατόπιση» (σελ. 27)

Θα διδαχθούν οι υποενότητες:

 
           Χρονικό διάστημα  
           Τροχιά  

18

    http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1570

Μέτρο μετατόπισης και μήκος διαδρομής https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=vi ew&id=562&Itemid=32&catid=21

Μετατόπιση και τροχιά:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1576

Προτείνεται το φύλλο αξιολόγησης για τη θέση – μετατόπιση από το Βιβλίο Εκπαιδευτικού σελ. 44:

http://www.pi- schools.gr/books/gymnasio/fysiki_b/kath/kef1_26_90.pdf

 
2.2 Η έννοια της Να διδαχθεί η εισαγωγή και οι υποενότητες: Προτείνονται οι προσομοιώσεις

Μέση ταχύτητα -στιγμιαία ταχύτητα:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/996

Μέση ταχύτητα https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=vi ew&id=560&Itemid=32&catid=21

Προτείνεται ένα σενάριο για τη θέση, μετατόπιση, ταχύτητα:

http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/613?locale=el

 
ταχύτητας      Μέση ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα

     Στιγμιαία ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα

 
  Να μην διδαχθεί η Διανυσματική περιγραφή

της ταχύτητας (Δεν υπάρχει το αναγκαίο μαθηματικό υπόβαθρο)

 
2.3 Κίνηση με Να μη διδαχθεί Ερωτήσεις – Ασκήσεις

ΟΧΙ σε ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε:

ΟΧΙ στις ερωτήσεις: 1iii, 3iv, 3v,

ΟΧΙ της ενότητας εφαρμογής γνώσεων: 1, 2

ΟΧΙ οι ασκήσεις: 1, 3, 4, 6, 8.

 
σταθερή  
ταχύτητα  
2.4 κίνηση με Να μη διδαχθεί  
μεταβαλλόμενη  
ταχύτητα  

19

Κεφ. 3 –

ΔΥΝΑΜΕΙΣ

    8
Κίνηση και

αλληλεπίδραση: Δύο γενικά χαρακτηριστικά της ύλης

Να διδαχθεί

Κίνηση και Αλληλεπίδραση: Δυνάμεις (βίντεο)

http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/670

 
3.1 Η έννοια της Να διδαχθεί Σχεδίαση δυνάμεων:  
δύναμης http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1608  
  Μέτρηση της Δύναμης – Hooke

https://phet.colorado.edu/sims/html/hookes- law/latest/hookes-law_el.html

 
3.2 Δύο Να διδαχθεί Μάζα και Βάρος

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6203

Βαρυτική ενέργεια, βίντεο:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1710

Τριβή https://phet.colorado.edu/sims/html/friction/latest/friction_el. html

Στατική τριβή και τριβή ολίσθησης

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-

8521-8368

Κεκλιμένο επίπεδο, δυνάμεις και κίνηση: https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/motion- series/latest/motion-series.html?simulation=ramp-forces-and- motion&locale=el

 
σημαντικές  
δυνάμεις στον  
κόσμο  

20

3.3 Σύνθεση και

ανάλυση δυνάμεων

Να διδαχθούν οι υποενότητες, παράγραφοι

         Σύνθεση δυνάμεων – Συνισταμένη

     Σύνθεση δυνάμεων με την ίδια διεύθυνση

         Σύνθεση δυνάμεων με διαφορετικές

(κάθετες μόνον) διευθύνσεις.

Να μην διδαχθούν οι υποενότητες:

     Δύναμη που ασκείται σε τραχιά επιφάνεια

         Ανάλυση δύναμης

Σημ. Ο χρόνος να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση των αντίστοιχων φαινομένων και νόμων σε μία διάσταση

Προαιρετικά για την υποστήριξη της διδασκαλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί η εργαστηριακή άσκηση 8, «Σύνθεση δυνάμεων». (σελ. 41)

     http://ekfe.eyr.sch.gr/erg_odhgoi/erg_o d_fys_b_gym_new.pdf

Προτείνονται οι προσομοιώσεις:

Σύνθεση δυνάμεων: https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=vi ew&id=568&Itemid=32&catid=21

Σύνθεση δυνάμεων: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10793?locale=el Σύνθεση συγραμμικών δυνάμεων: http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-

8521-1690

Συνισταμένη δυνάμεων: https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=vi ew&id=580&Itemid=32&catid=21

Συνισταμένη δυνάμεων με διαφορετική διεύθυνση: http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=vi ew&id=164&Itemid=37

Πρόσθεση διανυσμάτων: https://phet.colorado.edu/sims/html/vector- addition/latest/vector-addition_el.html

 
3.4 Δύναμη και

Να διδαχθεί

Νεύτωνας:  
ισορροπία http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-  
  educationalvideo-8522-161  
  Δυνάμεις και κίνηση:

https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion- basics/latest/forces-and-motion-basics_el.html

 

21

3.5 Ισορροπία

υλικού σημείου

Να διδαχθεί η εισαγωγή (α΄ νόμος Newton)

Να μην διδαχθούν η υποενότητα «Ανάλυση δυνάμεων και ισορροπία» όπως και το παράδειγμα 3.2

Μάζα και αδράνεια

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=vi ew&id=569&Itemid=32&catid=21

Αδράνεια και πυκνότητα http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7777?locale=el Μελέτη της αδράνειας με το Interactive Physics: http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/8542

Aρχή αδράνειας με το Modellus:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8378?locale=el

 
3.6 Δύναμη και

μεταβολή της ταχύτητας

Να διδαχθεί Μάζα και βάρος στο ηλιακό μας σύστημα

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-

8521-6203

 
3.7 Δύναμη και Να διδαχθεί (γ΄ νόμος Newton)

Να μην διδαχθεί η υποενότητα

«Εφαρμογές»

Δυνάμεις και κίνηση

https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion- basics/latest/forces-and-motion-basics_el.html Διερευνώντας τον 3ο νόμο του Νεύτωνα: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7780

Δράση και αντίδαρση: https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=vi ew&id=582&Itemid=32&catid=21

 
αλληλεπίδραση  
Εργαστηριακή Εργαστηριακή άσκηση 10, «Μέτρηση Ένα βιντεοσκοπημένο πείραμα από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας:

http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-

52/videoskopimena-peiramata/fysiki

Ερωτήσεις και Ασκήσεις

ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.

 
άσκηση 10: Δύναμης – Νόμος του Hooke» (σελ. 47)  
Μέτρηση          http://ekfe.eyr.sch.gr/erg_odhgoi/erg_o  
Δύναμης – Νόμος ου Hooke d_fys_b_gym_new.pdf  

22

    ΟΧΙ στις ερωτήσεις: 2, 3, 6,12, 13

ΟΧΙ οι ασκήσεις : 4, 5, 7, 8, 10, 12,13.

 
Κεφ. 4 – ΠΙΕΣΗ Να διδαχθεί η εισαγωγή «Πίεση και Δύναμη

δύο διαφορετικές έννοιες»

Πίεση Δύναμη και Επιφάνεια:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1643

7
4.1 Πίεση Να διδαχθεί (εκτός του παράδειγμα της

εικόνας 4.4 για τη διείσδυση της πινέζας)

Σενάριο για την πίεση: Ερευνητική διαδικασία

http://aesop.iep.edu.gr/node/22012

 
4.2 Υδροστατική Να διδαχθεί Υδροστατική Πίεση  
πίεση http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-  
  8521-1615  
  Μανόμετρο και Υδροστατική πίεση:

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-

8521-1631

 
4.3 Να διδαχθεί Βίντεο για την Ατμοσφαιρική – Υδροστατική πίεση

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/963

Βίντεο για την Ατμοσφαιρική – http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/910

 
Ατμοσφαιρική Να μην διδαχθεί η υποενότητα «Πως  
πίεση υπολογίζουμε την ατμοσφαιρική πίεση».  
4.4 Μετάδοση Να διδαχθεί Προσομοίωση, Αρχή του Pascal

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-

8521-1678

 
των πιέσεων στα

ρευστά. Αρχή του

Πασκάλ

 
4.5 ΄Ανωση – Να διδαχθεί Ψηφιακό σενάριο για την Άνωση:

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro- aggregatedcontent-8526-8348

 
Αρχή του  
Αρχιμήδη  
4.6 Πλεύση Να μη διδαχθεί    

23

    Από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας βίντεο πειράματος:

http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-

52/videoskopimena-peiramata/fysiki Πίεση (κουίζ) : http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-

8521-1602

ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.

ΟΧΙ οι ασκήσεις 1,6, 7, 8, 9.

ΟΧΙ, οι ερωτήσεις 5, 6, 8, 9, 11, 13

 
Κεφ. 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ     5
Ενέργεια: Μια

θεμελιώδης έννοια της φυσικής

Να διδαχθεί Ενέργεια μορφές και μετατροπές:

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-forms-and- changes/latest/energy-forms-and-changes_el.html

 

5.1 ΄Εργο και

Ενέργεια

Να διδαχθεί η 3η παράγραφος «Σήμερα, με

την έννοια του έργου … από εσένα στα βιβλία».

Να διδαχθεί: ΄Εργο δύναμης, από τι εξαρτάται το έργο μιας δύναμης, μονάδες έργου, περιπτώσεις έργου

Σημ. Ο χρόνος μελέτης να αφιερωθεί σε εισαγωγικές εφαρμογές όπου η δύναμη και η μετατόπιση είναι συγγραμμικές.

Έργο σταθερής δύναμης

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=vi ew&id=574&Itemid=32&catid=21

 
5.2 Δυναμική –

Κινητική

Να διδαχθεί Βαρυτική δυναμική ενέργεια  

24

ενέργεια. Δύο

βασικές μορφές ενέργειας.

  https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=vi

ew&id=577&Itemid=32&catid=21

Ελαστική δυναμική ενέργεια: https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=vi ew&id=578&Itemid=32&catid=21

Κινητική ενέργεια: https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=vi ew&id=575&Itemid=32&catid=21

 
5.3 Η μηχανική Να διδαχθεί η εισαγωγή και η υποενότητα

«Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας»

Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1564

 
ενέργεια και η  
διατήρησή της.  
5.4 Μορφές και Να διδαχθεί Ενεργειακό πάρκο – stake

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park- basics/latest/energy-skate-park-basics_el.html

 
μετατροπές Να μη διδαχθεί η υποενότητα «Θεμελιώδεις  
ενέργειας μορφές ενέργειας» και «Μετατροπές

ενέργειας»

 
5.5 Διατήρηση Να διδαχθεί (περιληπτικά ενσωματώνοντάς

τη στην 5.4 παραγρ.)

Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=vi ew&id=581&Itemid=32&catid=21

 
της ενέργειας  
5.6 Πηγές Να μη διδαχθεί    
ενέργειας    
5.7 Απόδοση Να μη διδαχθεί    
μιας μηχανής    
5.8 Ισχύς Να μη διδαχθεί ΟΧΙ ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία

αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε. ΟΧΙ οι ερωτήσεις 4ii, 7, 8, 9, 10, 16, 17

ΟΧΙ οι ασκήσεις 12γ, 13γ, 16, 17.

 

25

       
       
       
       
       
       

ΦΥΣΙΚΗ
Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ + ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία:

    Φυσική Γ΄ Γυμνασίου, των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά., ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/858/21-0156-02_Fysiki_G-Gymnasiou_Vivlio- Mathiti/

         Φυσική Γ΄ Γυμνασίου, Εργαστηριακός οδηγός (νέο) των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, κ.ά.

2015, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

http://ekfe.eyr.sch.gr/erg_odhgoi/erg_od_fys_g_gym.pdf

    Φυσική         Γ’         Γυμνασίου,         Τετράδιο         εργασιών,         ΠΙ:         http://www.pi- schools.gr/books/gymnasio/fysiki_c/ergasion/7-40.pdf

         Φυσική        Γ’        Γυμνασίου,        ΒΙΒΛΙΟ        ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ,        ΠΙ:        http://www.pi-

schools.gr/books/gymnasio/fysiki_c/kath/1-6.pdf

Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο – Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)

Σύνολο ελάχιστων προβλεπόμενων ωρών πενήντα (50)

Σημείωση: Πέραν των αφαιρούμενων ασκήσεων, οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν ερωτήσεις και ασκήσεις, όσες κρίνουν σκόπιμο, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος. Η χρήση των ΤΠΕ, όπου είναι αναγκαία, ας χρησιμοποιείται για την υποβοήθηση της διδασκαλίας. Η εργαστηριακή άσκηση όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Τα οικεία ΕΚΦΕ συνδράμουν προς την κατεύθυνση αυτή.

27

Διδακτική ενότητα

Συνιστώμενες διδακτικές πρακτικές / Παρατηρήσεις

Προτεινόμενο

ς αριθμός διδακτικών ωρών

 
ΚΕΦ    1.    ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ    ΔΥΝΑΜΗ    ΚΑΙ 8  
ΦΟΡΤΙΟ
Από το κεχριμπάρι στον υπολογιστή Να διδαχθεί    
1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη Να διδαχθεί    
1.2 Το ηλεκτρικό φορτίο Να διδαχθεί    
Δομή του ατόμου

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10396

   
1.3 Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό Να διδαχθεί    
του ατόμου    
1.4      Τρόποι      ηλέκτρισης και η    Να διδαχθεί    
μικροσκοπική ερμηνεία   Να μη διδαχθεί η υποενότητα    
             «ηλέκτριση με επαγωγή»

         «ηλέκτριση μονωτών με επαγωγή»

   
    Μπαλόνια και στατικός ηλεκτρισμός

https://phet.colorado.edu/el/simulation/balloons-and-static-electricity

Στατικός ηλεκτρισμός https://phet.colorado.edu/el/simulation/john-travoltage Ηλέκτριση με τριβή

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=32&c atid=20

Ηλέκτριση με επαφή http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=32&ca tid=20

Βίντεο από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας (φόρτιση με τριβή και επαφή)

http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-52/videoskopimena-peiramata/fysiki

   
1.5 Νόμος του Κουλόμπ Να διδαχθεί ποιοτικά χωρίς ασκήσεις που να στηρίζονται στη μαθηματική σχέση    
           

28

  Νόμος του Coulomb

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1649

Να μη διδαχθεί η υποενότητα «΄Ελξη μεταξύ φορτισμένου και ουδέτερου αγωγού».

 
1.6  Το ηλεκτρικό πεδίο Να μη διδαχθεί

Κύκλωμα μπαταρίας με αντιστάτη:

https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/battery-resistor-circuit

 
Ερωτήσεις και Ασκήσεις

ΟΧΙ ερωτήσεις – ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.

Να μην γίνουν οι ασκήσεις 1 και 3. Η άσκηση 2 να διδαχθεί ανάλογα με τις δυνατότητες των μαθητών.

Να μην γίνουν οι ερωτήσεις: 11γ, 14, 15, 19, 20, 21, 26, 27, 28.

Εργαστηριακή δραστηριότητα

Εργαστηριακή Άσκηση 1, «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις». Να γίνει αναφορά στην έννοια του ηλεκτρικού πεδίου.

Ένταση και Δυναμικό Ηλεκτρικού Πεδίου: https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=556&Itemid=32& catid=20

 
ΚΕΦ. 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

16

Ηλεκτρικό     ρεύμα     και     σύγχρονος    Να διδαχθεί

πολιτισμός

 
 
2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα Να διδαχθεί  
Ένταση και φορά του ηλεκτρικού ρεύματος

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=595&Itemid=63

 
2.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα Να διδαχθεί  
Να μη διδαχθεί η υποενότητα «Η διαφορά δυναμικού στο ηλεκτρικό κύκλωμα», αλλά να

δοθεί η ποιοτική προσέγγιση της έννοιας της διαφ. δυναμικού.

Να μην διδαχθούν οι  παράγραφοι «Ταχύτητα των ηλεκτρονίων στο ηλεκτρικό κύκλωμα».

«Προέλευση των ηλεκτρονίων σ’ ένα κύκλωμα».

 

29

Να διδαχθεί η σχηματική αναπαράσταση ηλεκτρικού κυκλώματος «εικόνα 2.23»  
2.3 Ηλεκτρικά δίπολα Να διδαχθούν η εισαγωγή και οι υποενότητες:  
         «Αντίσταση του διπόλου»

         «Νόμος του Ωμ»

https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_el.html

 

Να μη διδαχθεί το τμήμα που αρχίζει με τη φράση «ισχύει ο νόμος του Ωμ για κάθε ηλεκτρικό δίπολο;» ως το τέλος της υποενότητας.

Να μη διδαχθούν:

 
         «Νόμος του Ωμ και μικρόκοσμος»

         «Μικροσκοπική ερμηνεία της αντίστασης ενός μεταλλικού αγωγού»

 
Νόμος του Ωμ:

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=32&ca tid=18

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=184&Itemid=32&c atid=18

Σημ.: Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο νόμο του Ohm, μέσω των εργαστηριακών ασκήσεων.

 
2.4 Παράγοντες από τους οποίους Να μη διδαχθεί

(θα εξετασθεί στην β΄ Λυκείου).

 
εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού  
2.5 Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη Να διδαχθούν οι υποενότητες:  
μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων          «Σύνδεση αντιστατών»  
           «Σύνδεση δύο αντιστατών σε σειρά»

         «Παράλληλη σύνδεση αντιστατών»

 
  Σημ.: Να δοθεί έμφαση στην έννοια της ισοδύναμης αντίστασης και να υποβαθμιστεί η

διαδικασία απόδειξης των σχ. 2.19 και 2.22. Επίσης προτείνεται η εντατική χρήση των εργαστηριακών δραστηριοτήτων και όπου δεν είναι εφικτό να γίνει αναζήτηση σε γνωστά links.

Μελέτη κυκλωμάων https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/circuit-construction-kit-dc Σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά και παράλληλα

 

30

  http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=32&c

atid=18

Κυκλώματα: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1623

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1599

 
Ερωτήσεις – Ασκήσεις:

ΟΧΙ ερωτήσεις – ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.

Να μην διδαχθούν ασκήσεις που περιλαμβάνουν σύνθετα ηλεκτρικά κυκλώματα, όπως η

10 (μέχρι δύο αντιστάτες). ΟΧΙ στις ερωτήσεις 2,7,9

ΟΧΙ στις ασκήσεις 3,6,7,8

Εργαστηριακή δραστηριότητα

Να γίνουν οι εργαστηριακές ασκήσεις 2 (Ν. Ohm), 4, 5 (Σύνδεση αντιστατών) , 6

(Διακοπή και βραχυκύκλωμα).

Βίντεο πειραμάτων από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας:

http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-52/videoskopimena-peiramata/fysiki Προτείνεται η μελέτη της συνδεσμολογίας αντιστατών να πραγματοποιηθεί μέσω των πειραματικών δραστηριοτήτων.

 
ΚΕΦ. 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

6

Ηλεκτρική ενέργεια και σύγχρονη ζωή Να διδαχθεί  
3.1     Θερμικά     αποτελέσματα     του    Να διδαχθεί η υποενότητα «Κάθε συσκευή από την οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα  
ηλεκτρικού ρεύματος                                     θερμαίνεται»

Να μη διδαχθούν οι υποενότητες:

 
         «Πειραματική μελέτη φαινομένου Τζάουλ»

         «Νόμος του Τζάουλ»

         «Ερμηνεία του φαινομένου Τζάουλ»

 
Να διδαχθεί η υποενότητα «Εφαρμογές του φαινομένου Τζάουλ»

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1698

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=599&Itemid=1

 

31

3.2      Χημικά      αποτελέσματα του    Να μη διδαχθεί
Ηλεκτρικού ρεύματος  
3.3.         Μαγνητικά αποτελέσματα    Να διδαχθεί
ηλεκτρικού ρεύματος   Να διδαχθούν οι υποενότητες: «εισαγωγή», «Ηλεκτρισμός και μαγνητισμός», Το πείραμα

του  Ερστεντ»,  «Ο  ηλεκτρομαγνήτης»,  «Το  μαγνητικό  πεδίο  ασκεί  δυνάμεις  στους ρευματοφόρους αγωγούς».

    Σημ.:    Θεωρείται    σκόπιμη    η    διδασκαλία    αυτής    της    παραγράφου,    αφού    ο
    ηλεκτρομαγνητισμός έχει αφαιρεθεί από την ύλη της β΄ Λυκείου.

Μαγνητικό πεδίο ραβδόμορφου μαγνήτη http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=303&Itemid=32&c atid=20

Μαγνητικό πεδίο, ηλεκτρομαγνήτες https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/magnets-and-electromagnets Κατασκευή ηλεκτρομαγνήτη http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/968

Μαγνήτης και ηλεκτρικό κύκλωμα

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8577

Ηλεκτρικό κουδούνι

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8572

Κινητήρας συνεχούς ρεύματος

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8581

Βίντεο του πειράματος του Oersted από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας

http://ekfe.kar.sch.gr/index.php/2014-04-07-22-44-52/videoskopimena-peiramata/fysiki

3.4 Ηλεκτρική και μηχανική ενέργεια Να μη διδαχθεί
3.5 Βιολογικά αποτελέσματα του Να μη διδαχθεί
ηλεκτρικού ρεύματος
3.6 Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού Να διδαχθεί

Οικιακές συσκευές, ισχύς, ενέργεια

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8453

ρεύματος
    Ερωτήσεις – Ασκήσεις
       

32

  ΟΧΙ ερωτήσεις – ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που

αφαιρέθηκε.

ΟΧΙ Ερωτήσεις: 1, 2, 4, 5

ΟΧΙ Ασκήσεις: 4, 5, 6, 10

 
ΚΕΦ. 4   ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ   3
ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Να μη διδαχθεί  
4.1 Ταλαντώσεις Να μη διδαχθεί. Μέσω παραδειγμάτων να εξηγηθεί τι είναι ταλάντωση.  

4.2  Μεγέθη  που  χαρακτηρίζουν  μια ταλάντωση

Να διδαχθεί η υποενότητα

«Για να περιγράψουμε μια ταλάντωση … έως …και πλάτος της ταλάντωσης». Περίοδος ταλάντωσης εκκρεμούς http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/10400

Κίνηση απλού εκκρεμούς

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1665

Εργαστηριακή δραστηριότητα.

Εργαστηριακή Άσκηση (7), «Πειραματικός έλεγχος των νόμων του Απλού εκκρεμούς». Ερωτήσεις -Ασκήσεις

ΟΧΙ ερωτήσεις – ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.

ΟΧΙ Ερωτήσεις: 1β, 3γ, 4, 6, 8,9

 
     
ΚΕΦ 5.  ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ   8
Η ενέργεια ταξιδεύει Να διδαχθεί  
5.1 Μηχανικά κύματα Να διδαχθεί

Διαμήκη και Στάσιμα κύματα

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=63

 
5.2 Κύμα και ενέργεια Να διδαχθεί

Εισαγωγή στην έννοια κύμα

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=520&Itemid=63

Εισαγωγή στα κύματα

 

33

  https://phet.colorado.edu/sims/html/waves-intro/latest/waves-intro_el.html  
5.3 Χαρακτηριστικά μεγέθη του Να διδαχθεί η πρώτη υποενότητα μέχρι την εξίσωση u = λf , χωρίς την απόδειξη.  
κύματος Να μη διδαχθούν οι υποενότητες:  
           «Κυματικά φαινόμενα: Ανάκλαση και διάθλαση των μηχανικών κυμάτων»

         «Ανάκλαση»

         «Διαθλάση»

 
  Σημ. α) Θα διδαχθούν αναλυτικά στην Γ’ Λυκείου.

β) οι έννοιες ανάκλαση και διάθλαση θα παρουσιαστούν στο κεφ. για το φως. Κύμα σε χορδή

https://phet.colorado.edu/el/simulation/wave-on-a-string

 
ΚΕΦ. 5.4.   ΗΧΟΣ Να διδαχθεί  
Σημ.: Οδηγία για την ανάγνωση των εικόνων 5.10 και 5.15. «Παρουσιάζουν την αλλαγή

της τιμής της ατμοσφαιρικής πίεσης λόγω της διάδοσης του ηχητικού κύματος. Η τιμή της πίεσης αλλάζει γύρω από την κανονική τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης».

Ηχητικά κύματα https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/sound

Βίντεο για τη διάδοση των κυμάτων: http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/227

 
5.5  Υποκειμενικά  χαρακτηριστικά  του Να διδαχθεί  
ήχου Ένα πολύ ενδιαφέρον σενάριο για τον Ήχο

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=391&Itemid=63

Μέτρηση ταχύτητας του ήχου

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8462

 
Ερωτήσεις – Ασκήσεις

ΟΧΙ ερωτήσεις – ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.

ΟΧΙ Ερωτήσεις: 12, 13

 
ΚΕΦ. 6. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΦΩΤΟΣ 2

34

Φως: από τη μυθολογία στην Να διδαχθεί  
τεχνολογία Έγχρωμη όραση  
  http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10766  
6.1 Όραση και ενέργεια Να διδαχθεί  
Το ανθρώπινο μάτι

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6176

 
6.2 Διάδοση του φωτός Να διδαχθεί  
Να μη διδαχθεί η υποενότητα «Αρχή του ελαχίστου χρόνου».

Το φως ταξιδεύει

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3496

Σκιά – παρασκιά και έκλειψη του Ηλίου

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=63

 
Ερωτήσεις Ασκήσεις  
ΟΧΙ ερωτήσεις – ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που

αφαιρέθηκε.

 
ΚΕΦ. 7. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 3
7.1 Ανάκλαση του φωτός Να διδαχθεί  
Να μη διδαχθεί το ένθετο: « Ανάκλαση και αρχή του ελαχίστου χρόνου»  
7.2 Εικόνες σε καθρέφτες Να διδαχθεί  
Να μη διδαχθούν οι υποενότητες:  
         «Καμπύλοι καθρέφτες»  
         «Σφαιρικοί καθρέφτες»  
         «οπτικό πεδίο»  
Διάχυση και Ανάκλαση:

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&Itemid=32&c atid=17

Ανάκλαση και Διάθλαση

 

35

  http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=32&ca

tid=17

 
7.3 Προσδιορισμός ειδώλου σε κοίλους Να μη διδαχθεί  
και κυρτούς καθρέφτες  
Ερωτήσεις και Ασκήσεις

ΟΧΙ ερωτήσεις – ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.

ΟΧΙ Ερωτήσεις: 1, 4

ΟΧΙ Ασκήσεις: 2, 3, 4

 
ΚΕΦ. 8. ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΦΩΤΟΣ 3
Διάθλαση του φωτός Να διδαχθεί  
8.1 Το φως μέσα στην ύλη: Διάθλαση Να διδαχθεί  
Να μην διδαχθούν οι υποενότητες:  
         «Διάθλαση και αρχή του ελαχίστου χρόνου»

         «Νόμος της διάθλασης – Snell»

 
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=32&ca  
tid=17  
https://phet.colorado.edu/el/simulation/bending-light  
8.2 Εφαρμογές της διάθλασης του Να μη διδαχθεί  
φωτός  
8.3 Ανάλυση του φωτός Να διδαχθεί μόνο η υποενότητα «Ανάλυση λευκού φωτός».  
8.4 Το χρώμα Να μη διδαχθεί  
Ερωτήσεις – Ασκήσεις

ΟΧΙ ερωτήσεις – ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.

 
ΚΕΦ. 9 ΦΑΚΟΙ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Να μη διδαχθεί 2
Φακοί: Η όρασή μας στον μικρόκοσμο Να μη διδαχθεί  
και τον μεγάκοσμο  
9.1    Συγκλίνοντες    και    αποκλίνοντες    Να διδαχθεί.  
φακοί                                                                 Λεπτοί φακοί – κάτοπτρα  

36

  http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=32&c

atid=17

Γεωμετρική οπτική

https://phet.colorado.edu/sims/geometric-optics/geometric-optics_el.html

 
9.2 Είδωλα φακών Να μη διδαχθεί  
9.3 Οπτικά όργανα και το μάτι Να μη διδαχθεί  
  Λεπτοί φακοί και κάτοπτρα

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=32&c atid=17

Οπτικά όργανα και το μάτι

https://phet.colorado.edu/sims/geometric-optics/geometric-optics_el.html

 
Κεφ. 10 Ο Ατομικός Πυρήνας Να μη διδαχθεί  
Κεφ. 11 Πυρηνικές αντιδράσεις Να μη διδαχθεί