ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Ιδιαίτερα μαθήματα ή Φροντιστήρια;

Οι περισσότεροι γονείς, όταν έρχεται η ώρα να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσουν τα παιδιά τους, ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες του εκπαιδευτικού μας συστήματος καθώς και να επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις, έρχονται αντιμέτωποι με το δίλημμα: Ιδιαίτερα μαθήματα ή φροντιστήριο;

Η απάντηση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Ο βασικότερος – ο οποίος πρέπει να είναι κύριο μέλημα όλων μας – είναι οι ανάγκες που έχει ο κάθε μαθητής.

Η ενίσχυση των μαθητών μέσα στο πλαίσιο της ομάδας ( φροντιστήριο ή group) συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Μέσα στην ομάδα υποστηρίζεται η ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, εξοικειώνονται οι μαθητές με την ανομοιογένεια, την έκφραση της γνώμης όπως και την αποδοχή κριτικής. Το μάθημα με τη σειρά του, προσαρμόζεται στο μέσο όρο του επιπέδου του τμήματος και αποτελεί μια οικονομικά πιο προσιτή λύση.

Στην άλλη πλευρά βρίσκονται τα ιδιαίτερα μαθήματα, τα οποία παρουσιάζουν ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Το μάθημα διαμορφώνεται στο επίπεδο του εκάστοτε μαθητή και εστιάζει στην εξάλειψη των αδυναμιών του. Μέσα από την εξατομικευμένη διδασκαλία δημιουργείται μια στενή, προσωπική σχέση – μια σχέση εμπιστοσύνης – ανάμεσα σε μαθητή και καθηγητή. Ο μαθητής νιώθει άνεση, οικειότητα και δε διστάζει να ρωτήσει για να επιλυθούν οι απορίες του. Έτσι, επιτυγχάνεται ορθότερη εμπέδωση της ύλης, καλύπτονται τα μαθησιακά κενά και γίνεται άμεση ανατροφοδότηση. Στο σημείο αυτό, αναδεικνύεται και ο καθοριστικός ρόλος που έχουν στην ενίσχυση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

Επιπρόσθετα, η εξασφάλιση πολύτιμου χρόνου, μέσω της κατ΄οίκον διδασκαλίας, είναι μεταξύ άλλων, ο ιδανικός τρόπος ενίσχυσης μαθητών με επιβαρυμένο πρόγραμμα, μαθητών που ασχολούνται με πρωταθλητισμό αλλά και γονέων με απαιτητικά ωράρια εργασίας.

Ο καθηγητής στα ιδιαίτερα μαθήματα είναι ελεύθερος να εμβαθύνει και να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιεί το μάθημά του, για να μπορέσει να προσαρμοστεί στις ανάγκες αλλά και τους ρυθμούς του μαθητή. Έτσι, ξεφεύγει από το αυστηρό πρότυπο του αποστασιοποιημένου καθηγητή και μετατρέπεται σε «μέντορα» του μαθητή.

Εν κατακλείδι και οι δύο υποστηρικτικές μέθοδοι μπορούν να προσφέρουν πολλά. Η επιλογή επιβάλλεται να έχει γνώμονα την αγάπη προς τη μάθηση και τον ίδιο τον μαθητή αλλά και σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του